TNN online ประมวลภาพพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้กำลังพลที่เสียชีวิต จากเหตุการณ์ ร.ล.สุโขทัย"

TNN ONLINE

ภูมิภาค

ประมวลภาพพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้กำลังพลที่เสียชีวิต จากเหตุการณ์ ร.ล.สุโขทัย"

ประมวลภาพพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้กำลังพลที่เสียชีวิต จากเหตุการณ์ ร.ล.สุโขทัย

"ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกับท่าเรือประจวบ และประชาชนในพื้นที่บางสะพาน ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ ร.ล.สุโขทัย"

วันที่ 11 ม.ค 66 เวลา 10.30 น. บริเวณท่าเรือประจวบ โซนท่าเทียบเรือ C ได้มีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้แก่กำลังพลผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปาง ซึ่งกองทัพเรือ โดยพลเรือโทพิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีทำบุญ ร่วมกับ ส่วนราชการ อำเภอบางสะพาน ส่วนท้องถิ่น กู้ภัย และบริษัทท่าเรือประจวบ ร่วมพิธี ซึ่งได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9รูปจากวัดเขาตะล่อม และวัดห้วยทรายขาว อ.บางสะพาน มาประกอบพิธี


โดยกองทัพเรือได้นำโถที่ ภายในบรรจุรูปและชื่อของกำลังพลที่เสียชีวิต มาเป็นสิ่งแทนที่ใช้สำหรับทำพิธี และมีญาติและครอบครัวของกำลังพลเรือหลวงสุโขทัย ที่ยังสูญหายและเสียชีวิต อย่างครอบครัวของจ่าตรีโสภณ วงษ์สนิท จ่าช่างกลของเรือหลวงสุโขทัยที่ยังสูญหาย มาร่วมในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลครั้งนี้ด้วย


จากนั้นภายหลังทำพิธีเสร็จสิ้น พระสงฆ์ได้ปะพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจค้นหากำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่ยังสูญหายที่เหลืออีก5นาย


ประมวลภาพพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้กำลังพลที่เสียชีวิต จากเหตุการณ์ ร.ล.สุโขทัย


ประมวลภาพพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้กำลังพลที่เสียชีวิต จากเหตุการณ์ ร.ล.สุโขทัย


ประมวลภาพพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้กำลังพลที่เสียชีวิต จากเหตุการณ์ ร.ล.สุโขทัย


ประมวลภาพพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้กำลังพลที่เสียชีวิต จากเหตุการณ์ ร.ล.สุโขทัย


ประมวลภาพพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้กำลังพลที่เสียชีวิต จากเหตุการณ์ ร.ล.สุโขทัย


ประมวลภาพพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้กำลังพลที่เสียชีวิต จากเหตุการณ์ ร.ล.สุโขทัย


ประมวลภาพพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้กำลังพลที่เสียชีวิต จากเหตุการณ์ ร.ล.สุโขทัย


ประมวลภาพพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้กำลังพลที่เสียชีวิต จากเหตุการณ์ ร.ล.สุโขทัย


ประมวลภาพพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้กำลังพลที่เสียชีวิต จากเหตุการณ์ ร.ล.สุโขทัย


ประมวลภาพพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้กำลังพลที่เสียชีวิต จากเหตุการณ์ ร.ล.สุโขทัยข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง