TNN อัปเดต 1 ม.ค. ทร.ค้นหาต่อเนื่อง 5 กำลังพลเรือหลวงสุโขทัย

TNN

ภูมิภาค

อัปเดต 1 ม.ค. ทร.ค้นหาต่อเนื่อง 5 กำลังพลเรือหลวงสุโขทัย

อัปเดต 1 ม.ค. ทร.ค้นหาต่อเนื่อง 5 กำลังพลเรือหลวงสุโขทัย

กองทัพเรือยืนยันเดินหน้าค้นหาอย่างต่อเนื่อง 5กำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่ยังสูญหาย โดยมุ่งค้นหาตามเกาะและชายฝั่ง

พลเรือเอกปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า กองทัพเรือก็ยังคงดำเนินการค้นหากำลังพล ที่สูญหายอีก 5 นาย จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางต่อเนื่อง โดยเรือและอากาศยานยังคงมีการลาดตระเวนในพื้นที่ค้นหา แต่เนื่องจากวันนี้คลื่นลมค่อนข้างแรงเป็นอุปสรรคต่อการค้นหาของเรือขนาดเล็ก จึงมีการปฏิบัติในการค้นหาเฉพาะเรือขนาดใหญ่และอากาศยาน


สำหรับการกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษของ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมด้วยเรือปฏิบัติการความเร็วสูง พ.51 และเรือยาง จำนวน 4 ลำ จะค้นหาบริเวณเกาะต่าง ๆ ได้แก่ เกาะแกลบ  เกาะยูง เกาะหนู เกาะแมว และ เกาะกุลา ของจังหวัดชุมพร นอกจากนี้ กำลังของ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคที่ 1 หรือ ศรชล.ภาค 1 ยังคงวางกำลังในพื้นที่ค้นหา ตั้งแต่ท่าเรือประจวบ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปจนถึง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรโดยมุ่งเน้นการสำรวจตามชายหาดและโดยรอบเกาะต่าง ๆ ผลการปฏิบัติจนถึงเวลา 11 นาฬิกาวันนี้ยังไม่มีการพบผู้สูญหายเพิ่ม


โดยสรุปยอดการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ยอดกำลังพล 105 นาย   รอดชีวิต จำนวน 76 นาย  เสียชีวิตรวม 24 นาย ในจำนวนนี้สามารถระบุชื่อได้แล้ว 23 นาย และมีหลักฐานบ่งชี้ว่าเป็นกำลังพลกองทัพเรือและอยู่ในกระบวนการของการพิสูจน์เอกลักษณ์เพื่อยืนยันตัวบุคคล 1 นาย คงเหลือผู้สูญหายจำนวน 5 นายที่ยังต้องปฏิบัติการค้นหาต่อไป


อัปเดต 1 ม.ค. ทร.ค้นหาต่อเนื่อง 5 กำลังพลเรือหลวงสุโขทัย


อัปเดต 1 ม.ค. ทร.ค้นหาต่อเนื่อง 5 กำลังพลเรือหลวงสุโขทัย


อัปเดต 1 ม.ค. ทร.ค้นหาต่อเนื่อง 5 กำลังพลเรือหลวงสุโขทัย


อัปเดต 1 ม.ค. ทร.ค้นหาต่อเนื่อง 5 กำลังพลเรือหลวงสุโขทัย


ภาพ กองทัพเรือ ROYAL THAI NAVY

ข่าวแนะนำ