TNN online ประมวลภาพ "น้ำท่วมอยุธยา" จม 157 จุด ท้ายเขื่อนพระรามหกยังวิกฤต

TNN ONLINE

ภูมิภาค

ประมวลภาพ "น้ำท่วมอยุธยา" จม 157 จุด ท้ายเขื่อนพระรามหกยังวิกฤต

ประมวลภาพ น้ำท่วมอยุธยา จม 157 จุด ท้ายเขื่อนพระรามหกยังวิกฤต

อยุธยาน้ำท่วมยังอ่วม ผู้ว่าลงพื้นที่สั่งตั้งศูนย์ช่วยเหลือแต่ละพื้นที่ 157 จุด ขณะอำเภอท่าเรือ ท้ายเขื่อนพระรามหกยังอ่วมหนัก

 9 ตุลาคม 2565  ปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ไหลผ่านC13 ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 2,765 ลบ.ม/วิ เมื่อวาน 3,048 ลบ.ม/วิ  เขื่อนพระรามหก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระบาย 1,041 ลบ.ม/วิ ระดับการระบายน้ำยังคงส่งผลกระทบกับท้ายตลิ่งทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก ยังคงท่วมสูงในหลายอำเภอจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี 16 อำเภอ ได้รับผลกระทบแล้ว 12 อำเภอ ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้ว ได้แก่ อำเภอบางบาล อำเภอเสนา อำเภอผักไห่  อำเภอบางไทร อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน อำเภอบางปะหัน อำเภอท่าเรือ อำเภอนครหลวง  อำเภอมหาราช อำเภอวังน้อย และอำเภออุทัย


ขณะเดียวกัน นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมรับมือน้ำท่วมในพื้นที่สถานที่สำคัญๆ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย วัดธรรมาราม วัดกษัตราธิราชวรวิหาร และวัดท่าการ้อง  ซึ่งเป็นจุดเปราะบาง เพื่อวางแผนในการป้องกันน้ำเพิ่มเติม หลังจากที่ กอนช. ประกาศ การระบายน้ำเพิ่ม 3,000 ลบ.ม/วินาที

ประมวลภาพ น้ำท่วมอยุธยา จม 157 จุด ท้ายเขื่อนพระรามหกยังวิกฤต


ประมวลภาพ น้ำท่วมอยุธยา จม 157 จุด ท้ายเขื่อนพระรามหกยังวิกฤต


ประมวลภาพ น้ำท่วมอยุธยา จม 157 จุด ท้ายเขื่อนพระรามหกยังวิกฤต


ประมวลภาพ น้ำท่วมอยุธยา จม 157 จุด ท้ายเขื่อนพระรามหกยังวิกฤต

พร้อมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการนำบทเรียนจากปี 2554 มาปรับแผน  ซึ่งการตั้งศูนย์บัญชาการอุทกกระทกภัย ที่วัดศาลาปูนวรวิหาร  เป็นตัวอย่างที่ดีที่จะได้มีจุดศูนย์กลางที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นอาหาร สถานที่บรรจุกระสอบทราย รวมถึงการใช้สุขา  หากปล่อยให้ทุกพื้นที่ถูกน้ำท่วมจะไม่สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชน  และได้สั่งการให้ทุกอำเภอตั้งศูนย์บัญชาการประจำอำเภอและตำบล รวมทั้งสิ้น 157 จุด  เพื่อเตรียมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วย


ประมวลภาพ น้ำท่วมอยุธยา จม 157 จุด ท้ายเขื่อนพระรามหกยังวิกฤต


ประมวลภาพ น้ำท่วมอยุธยา จม 157 จุด ท้ายเขื่อนพระรามหกยังวิกฤต


ขณะที่ ท้ายเขื่อนพระรามหก ยังอ่วมหนักนำท่วมมิดชั้นล่างขนย้ายข้าวของสัตว์เลี้ยงนอนหลังคาบ้าน หลังระดับน้ำในแม่น้ำป่าสัก เพิ่มขึ้นทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำติตริมแม่น้ำป่าสัก ส่งผลกระทบให้ทั้งคนและสัตว์ได้ รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่พื้นที่หมู่ 1 ตำบลโพธิ์เอน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตัวบ้านชั้นล่างถูกน้ำท่วมเกือบมิด สูงเกือบ 2 เมตร บางหลังที่เลี้ยงสุนัขต้องขนย้ายสุนัขขึ้นไปนอนหนีน้ำบนหลังคาบ้าน รวมถึงสัตว์เลี้ยงอื่นๆ


ชาวบ้านเผยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน  ต้องขนย้ายข้าวของหนีน้ำกันถึง 3 รอบ ถนนบางจุดถูกน้ำท่วมสูงไม่สามารถสัญจรไปมาได้ต้องมีการแผงเหล็กมากั้นปิดการจราจรไว้ชั่วคราว ส่วนชาวบ้านในพื้นที่ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็ได้รับผลกระทบถูกน้ำท่วมสูง กำลังรีบขนย้ายข้าวของหนีน้ำขึ้นที่สูง เผยอันไหนขนไหวก็ขนอันไหนขนขึ้นที่สูงไม่ทันต้องยอมทิ้งปล่อยให้จมน้ำไป  ส่วนถนนสาย ท่าเรือ – นครหลวง ตั้งแต่บริเวณตำบลท่าเจ้าสนุก เริ่มถูกน้ำไหลเข้าท่วมถนนผิวถนน 5 – 10 เซนติเมตร ทำให้การสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความยากลำบาก


ประมวลภาพ น้ำท่วมอยุธยา จม 157 จุด ท้ายเขื่อนพระรามหกยังวิกฤต


ประมวลภาพ น้ำท่วมอยุธยา จม 157 จุด ท้ายเขื่อนพระรามหกยังวิกฤต


ประมวลภาพ น้ำท่วมอยุธยา จม 157 จุด ท้ายเขื่อนพระรามหกยังวิกฤต


ประมวลภาพ น้ำท่วมอยุธยา จม 157 จุด ท้ายเขื่อนพระรามหกยังวิกฤต


ประมวลภาพ น้ำท่วมอยุธยา จม 157 จุด ท้ายเขื่อนพระรามหกยังวิกฤต


ประมวลภาพ น้ำท่วมอยุธยา จม 157 จุด ท้ายเขื่อนพระรามหกยังวิกฤต


ประมวลภาพ น้ำท่วมอยุธยา จม 157 จุด ท้ายเขื่อนพระรามหกยังวิกฤต


ประมวลภาพ น้ำท่วมอยุธยา จม 157 จุด ท้ายเขื่อนพระรามหกยังวิกฤต

ภาพ  ผู้สื่อข่าว จ.พระนครศรีอยุธยา

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง