TNN online แผ่นดินไหวสุราษฎร์ธานี ขนาด 3.2 ห่างเขื่อนรัชชประภา 21 กม.ไม่มีรายงานความเสียหาย

TNN ONLINE

ภูมิภาค

แผ่นดินไหวสุราษฎร์ธานี ขนาด 3.2 ห่างเขื่อนรัชชประภา 21 กม.ไม่มีรายงานความเสียหาย

แผ่นดินไหวสุราษฎร์ธานี ขนาด 3.2 ห่างเขื่อนรัชชประภา 21 กม.ไม่มีรายงานความเสียหาย

แผ่นดินไหว สุราษฎร์ธานี ขนาด 3.2 ห่างเขื่อนรัชชประภา 21 กม. ประชาชนไม่ได้รับความรู้สึกสั่นไหว รวมถึงไม่ได้รับผลกระทบและไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นในพื้นที่ ด้าน "กฟผ." ยืนยันไม่กระทบโรงไฟฟ้า

แผ่นดินไหว สุราษฎร์ธานี ขนาด 3.2 ห่างเขื่อนรัชชประภา 21 กม. ประชาชนไม่ได้รับความรู้สึกสั่นไหว รวมถึงไม่ได้รับผลกระทบและไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นในพื้นที่ ด้าน "กฟผ." ยืนยันไม่กระทบโรงไฟฟ้า

วันนี้ (13 ก.ค.65) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยถึงกรณีที่ได้รับแจ้งจากกรมอุตุนิยมวิทยา ว่า เมื่อเวลา 06.17 น. ได้เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 3.2 ความลึก 2 กิโลเมตร บริเวณตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งอยู่ห่างจากเขื่อนรัชชประภา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 21 กิโลเมตร

แผ่นดินไหวสุราษฎร์ธานี ขนาด 3.2 ห่างเขื่อนรัชชประภา 21 กม.ไม่มีรายงานความเสียหาย

ในเบื้องต้นจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ตรวจสอบสถานการณ์ พบว่า ประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาพังอำเภอบ้านตาขุน และพื้นที่ตำบล/อำเภอใกล้เคียงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่ได้รับความรู้สึกสั่นไหว รวมถึงไม่ได้รับผลกระทบและไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นในพื้นที่

นอกจากนี้ จังหวัดได้ประสานข้อมูลกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ยืนยันว่าเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของเขื่อนรัชชประภาและเขื่อนต่าง ๆ 

รวมทั้งโรงไฟฟ้าของ กฟผ. โดยเจ้าหน้าที่ของเขื่อนรัชชประภา ได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพเขื่อนแล้วพบว่ามีสภาพมั่นคงแข็งแรงปกติ ขอให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยของเขื่อนและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าไทย

แผ่นดินไหวสุราษฎร์ธานี ขนาด 3.2 ห่างเขื่อนรัชชประภา 21 กม.ไม่มีรายงานความเสียหาย

ทั้งนี้ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สุราษฎร์ธานี ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบสถานการณ์ รวมทั้งให้เฝ้าระวังและติดตามข้อมูลในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง.


ข้อมูลและภาพจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง