TNN online ม.พายัพ เปิดหลักสูตร ป.โท-ป.เอก "กัญชาศาสตร์ฯ" แห่งแรกของไทย!

TNN ONLINE

ภูมิภาค

ม.พายัพ เปิดหลักสูตร ป.โท-ป.เอก "กัญชาศาสตร์ฯ" แห่งแรกของไทย!

ม.พายัพ เปิดหลักสูตร ป.โท-ป.เอก กัญชาศาสตร์ฯ แห่งแรกของไทย!

ฮือฮา มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดหลักสูตร ป.โท-ป.เอก "กัญชาศาสตร์ฯ" ผลิตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแห่งแรกของไทย

วันนี้( 8 มิ.ย.65) ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธ์ ผู้ก่อตั้งและประธานสาขากัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพร เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดเผยว่า นโยบายปลดล็อคกัญชา กัญชง และ กระท่อม เพื่อให้เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ สร้างกระแสความตื่นตัว ขณะที่การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงยังอยู่ในแวดวงจำกัด มหาวิทยาลัยพายัพจึงเปิดหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ศิลปะศาสตร์มหาบัญฑิตและดุษฏีบัณทิต สาขาวิชากัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งหลักสูตรนี้ได้ผ่านการอนุมัติและได้รับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 

ม.พายัพ เปิดหลักสูตร ป.โท-ป.เอก กัญชาศาสตร์ฯ แห่งแรกของไทย! ภาพจาก ผู้สื่อข่าวเชียงใหม่

 

สำหรับการเรียนการสอนจะเป็นการเรียนรู้ด้านกัญชาครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เริ่มจากเทคนิคการปลูก การเพาะเลี้ยง การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การพัฒนาสายพันธ์ การสกัดและการผลิตสารออกฤทธิ์ การแปรรูปด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ไปจนถึงปลายน้ำก็คือความเชี่ยวชาญด้านการตลาด  

นอกจากนี้หลักสูตรที่เปิดขึ้นยังเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ เนื่องจากขณะนี้บางมหาวิทยาลัยเริ่มเปิดการสอนเกี่ยวกับกัญชาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพายัพจึงเปิดสอนในระดับปริญญาโทและเอกเพื่อสอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  

ม.พายัพ เปิดหลักสูตร ป.โท-ป.เอก กัญชาศาสตร์ฯ แห่งแรกของไทย! ภาพจาก ผู้สื่อข่าวเชียงใหม่

 

หลักสูตรที่เปิดขึ้นจะเป็นการผลิตนักวิจัยและนักพัฒนาที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะด้านการวิจัยชั้นสูงด้านกัญชาศาตร์และพืชสมุนไพร สามารถนำความรู้และประสบการณ์ออกไปเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร หรือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ผู้จัดการฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการด้านนวัตกรรมการเกษตรในสังกัดของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกัญชาและสมุนไพรด้านอาหารและยา ข้าราชการ และ นักวิชาการเกษตร เป็นต้น 

ด้าน ผศ.ดร.ปวีรศักดิ์ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล คณาจารย์สาขา บอกว่า  หลักสูตรที่เปิดขึ้นได้รับความสนใจมาก ล่าสุดมีนักศึกษาสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาโทแล้วกว่า 20 คน และ ปริญญาเอก 9 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาความรู้ และ จำนวนผู้สมัครเรียนยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เกินเป้าที่ทางมหาวิทยาลัยวางไว้ โดยหลักสูตรนี้พร้อมเปิดการเรียนการสอนรุ่นแรกได้ในเดือนกรกฏาคมที่จะถึงนี้  

สำหรับระยะเวลาการเรียนในระดับปริญญาโท ใช้เวลา 2 ปี ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 1.7 แสนบาท ปริญญาเอก 3 ปี ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 5 แสนบาท 

ภาพจาก ผู้สื่อข่าวเชียงใหม่


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง