TNN online ผลนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ไม่เป็นทางการ ล่าสุด "ปรเมศวร์" อันดับ 1

TNN ONLINE

ภูมิภาค

ผลนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ไม่เป็นทางการ ล่าสุด "ปรเมศวร์" อันดับ 1

ผลนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ไม่เป็นทางการ ล่าสุด ปรเมศวร์ อันดับ 1

 ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา อย่างไม่เป็นทางการ "ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ " นำเป็นอันดับ 1

วันนี้ (22 พ.ค. 65) ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา อย่างไม่เป็นทางการ นับไปแล้ว 100% โดยคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ปรากฎว่า

อันดับ 1 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ (ทีมเรารักพัทยา) 14,633 คะแนน

อันดับ 2 นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร (กลุ่มพัทยาร่วมใจ) 12,736  คะแนน

อันดับ 3 นายกิตติศักดิ์ นิลวัฒนโฒชัย (กลุ่มก้าวหน้า) 8,794  คะแนน

อันดับ 4 นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ (ผู้สมัครอิสระ) 8,794  คะแนน

ข้อมูลจาก  : ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดชลบุรี 

ภาพจาก : TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง