TNN online ยกเศวตฉัตร 7 ชั้น "สักการะหลวงพ่อพระสุก" พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ จ.บึงกาฬ

TNN ONLINE

ไลฟ์สไตล์

ยกเศวตฉัตร 7 ชั้น "สักการะหลวงพ่อพระสุก" พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ จ.บึงกาฬ

ยกเศวตฉัตร 7 ชั้น สักการะหลวงพ่อพระสุก พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ จ.บึงกาฬ

พาชมการยกเศวตฉัตร 7 ชั้น สักการะหลวงพ่อพระสุก พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จังหวัดบึงกาฬ

ถือเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ของจ.บึงกาฬ สำหรับพิธียกสัปตปฎลเศวตฉัตร ฉัตรขาว 7 ชั้นพร้อมผ้าสไบห่มพระ และสังวาลประดับอัญมณี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธโสภณมงคลใต้ (องค์หลวงพ่อพระสุก) พระพุทธรูปเก่าแก่สมัยล้านช้าง ปางมารวิชัยเนื้อทองสำริด ซึ่งมีพุทธศิลป์งดงามลักษณะเดียวกับองค์หลวงพ่อพระใสพระคู่บ้านคู่เมือง จ.หนองคาย 

พร้อมถวาย เบญจปฎลเศวตฉัตร ฉัตรขาว 5 ชั้น ผ้าสไบห่มพระ และสังวาลประดับอัญมณี แด่พระพุทธรูปเก่าแก่สมัยล้านช้างที่ประดิษฐานภายในอุโบสถวัดศรีโสภณธรรมทาน อีก 4 องค์ด้วย 

หลังเสร็จสิ้นพิธี ทางวัดในพื้นที่ร่วมกับชาวบ้านช่วยกันจัดตั้งโรงทานให้ผู้ที่มาร่วมงานได้อิ่มท้อง อิ่มใจก่อนกลับบ้าน 

การถวายเศวตฉัตรในครั้งนี้ เกิดขึ้นตามโครงการถวายเศวตฉัตร ทั่วประเทศ 108 ฉัตร ซึ่ง จ.บึงกาฬ เป็นจังหวัดที่ 56 เป็นฉัตรที่ 63 โดยพระราชรัตนวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดกุยบุรี เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานผู้นำบุญ ร่วมกับคณะศิษย์วัดกุยบุรี และคณะศรัทธาสายบุญต่างๆ 

พระพุทธโสภณมงคลใต้ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า "หลวงพ่อพระสุก" มีที่มาจากความผาสุก โดยเชื่อว่าหากใครได้มากราบไหว้ จะอยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดฯ และเป็นพระประธานของอุโบสถ โดยทางวัดศรีโสภณธรรมทานประกาศเปิดให้พุทธศาสนิกชน เข้ากราบไหว้สักการะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง