TNN online พาไปดู "ถนนกินได้" ที่ชาวบ้านแสงเจริญ จ.มหาสารคาม ร่วมใจกันสร้าง

TNN ONLINE

ไลฟ์สไตล์

พาไปดู "ถนนกินได้" ที่ชาวบ้านแสงเจริญ จ.มหาสารคาม ร่วมใจกันสร้าง

พาไปดู ถนนกินได้ ที่ชาวบ้านแสงเจริญ จ.มหาสารคาม ร่วมใจกันสร้าง

พาไปดู "ถนนกินได้" จ.มหาสารคาม ที่ชาวบ้านหันมาปลูกผักทุกครัวเรือน เพื่อลดค่าใช้จ่ายพร้อมสร้างรายได้เพิ่ม

หากใครได้เข้ามายังหมู่บ้านแสงเจริญ ต.วังแสง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม ต้องตื่นตาตื่นใจกับถนนทั้งเส้นที่มีพืชผักปลูกเรียงรายไปทั่วหมู่บ้าน ทั้งหน้าบ้าน และริมถนน ซึ่งเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านทั้ง 89 ครัวเรือน จนรอบๆหมู่บ้านทุกถนน เต็มไปด้วยพืชผักต่างๆมากมาย 

พาไปดู ถนนกินได้ ที่ชาวบ้านแสงเจริญ จ.มหาสารคาม ร่วมใจกันสร้าง

พาไปดู ถนนกินได้ ที่ชาวบ้านแสงเจริญ จ.มหาสารคาม ร่วมใจกันสร้าง

โดยถนนเส้นนี้ จะเน้นปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ตัวอย่างเช่น ต้นแค มะละกอ บวบ โหระพา แมงลัก ยี่หร่า กล้วย เป็นต้น

นอกจากนี้ในหมู่บ้านยังมีศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ เช่น โรงสีข้าวชุมชน โรงเลี้ยงตั๊กแตน รวมทั้งยังมีกองทุนขยะที่ทำหน้าที่รวบรวมขยะเปียกขยะแห้ง 

นายสุภสาร วงศ์โพธิสาร กำนันตำบลวังแสง เล่าว่าหมู่บ้านแสงเจริญ ได้รวบรวมชาวบ้านมาร่วมกันปลูกผักกินเอง ริมถนนทุกหน้าบ้าน ชาวบ้านคนใดอยากทานผักชนิดไหนก็สามารถมานำไปกินได้เลย 

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ทานผักที่ปลอดสารพิษ อาหารปลอดภัย เกิดสุขภาวะที่ดี และเป็นการลดรายจ่ายให้กับครัวเรือน อีกทั้งยังให้ชาวบ้านได้เรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินนอกจากนี้ยังเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำความรู้กลับไปปรับใช้กับหมู่บ้านของตนเองได้อีกด้วย 


ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มา : TNN


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง