TNN online ลอยกระทง 2565 เปิดภาพประเพณี “ยี่เป็งเชียงใหม่” งดงามแบบฉบับล้านนา

TNN ONLINE

ไลฟ์สไตล์

ลอยกระทง 2565 เปิดภาพประเพณี “ยี่เป็งเชียงใหม่” งดงามแบบฉบับล้านนา

ลอยกระทง 2565 เปิดภาพประเพณี “ยี่เป็งเชียงใหม่”  งดงามแบบฉบับล้านนา

ลอยกระทง 2565 เปิดภาพประเพณี “ยี่เป็งเชียงใหม่” ประดับโคมไฟทั่วเมืองงดงามแบบฉบับล้านนา พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว

บรรยากาศเทศกาลลอยกระทง ปี 2565 ของจังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดประเพณียี่เป็ง ตามแบบฉบับล้านนา โดยหนองบัวพระเจ้าหลวง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเชิงดอยได้ตกแต่งพื้นที่โดยโคมไฟ โคมลอยจำลอง อุโมงค์โคมไฟ ตามจุดต่างๆ ไปแล้วกว่าร้อยละ 90 ได้ทดลองเปิดไฟในยามค่ำ มีบรรดาชาวบ้านนักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามเก็บภาพยามค่ำกันแล้ว  

ขณะที่ นายศรัณย์วิทย์ ดาราศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย กล่าวว่า หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ หยุดจัดกิจกรรมไปเกือบ 3 ปี  มาในปีนี้ได้กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของจัดกิจกรรม ประเพณียี่เป็ง เทศกาลโคมล้านนาปู่จาผางประทีปหนองบัวพระเจ้าหลวง จัดขึ้นวันที่ 8 -13 พฤศจิกายน 2565 ณ หนองบัวพระเจ้าหลวง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

อีกหนึ่งไฮล์นักท่องเที่ยวร่วมการปล่อยโคมไฟ ซึ่งได้ขออนุญาตและรับอนุญาตจากอำเภอดอยสะเก็ด ในห้วงวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2565 เนื่องจากเป็นพื้นที่นอกเขตการบินของจังหวัดเชียงใหม่ ทางเทศบาลตำบลเชิงดอย ได้มีมาตรการเฝ้าระวังในห้วงการปล่อยโคมไฟ และจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ตระเวนจัดเก็บซากโคมในระยะ 10 กิโลเมตร

ลอยกระทง 2565 เปิดภาพประเพณี “ยี่เป็งเชียงใหม่”  งดงามแบบฉบับล้านนา

นอกจากนี้ภายในงานจัดเตรียมสร้างอุโมงค์ไฟยาว 50 เมตร ตกแต่งศาลาแปดเหลี่ยมด้วยโคมไฟแบบล้านนาอย่างตระการตา บริเวณหาดทรายจะมีผางประทีปนับหมื่นดวง กลางหนองบวจะมีแสงสีอย่างสวยงาม และการแสดงความบันเทิงมากมาย ให้ผู้มาร่วมงานได้สนุกสนานของประเพณียี่เป็ง ซึ่งหลังจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ต้องงดการจัดกิจกรรมไป 2 ปี จะกลับมาจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของอำเภอดอยสะเก็ด และจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่จัดงานกิจกรรมให้กับนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสประเพณียี่เป็ง เป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น จะช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านและชุมชนโดยรอบ พร้อมจัดเตรียมที่จอดรถไว้ 2 พันคัน 

ลอยกระทง 2565 เปิดภาพประเพณี “ยี่เป็งเชียงใหม่”  งดงามแบบฉบับล้านนา

ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้ร่วมงานมากกว่า 5 พันคนต่อวัน ถึงการผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 การจัดกิจกรรมมีเจ้าหน้าที่อสม.เข้ามาช่วยคัดกรองอีกครั้ง เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมาก เป็นไปตามมาตรการต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้

สำหรับ  ยี่เป็ง เป็นภาษาล้านนา แปลว่า พระจันทร์ในคืนวันเพ็ญ เป็นงานประเพณีของชาวล้านนาที่ถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน เดือนยี่ของชาวล้านนา ตรงกับวันเพ็ญเดือน 12 ของภาคกลาง อันเป็นช่วงปลายฤดูฝน ต้นฤดูหนาว ประเพณีดังกล่าวชาวล้านนาจะมีการตบแต่งสถานที่บ้านเรือน วัด ด้วยซุ้มประตูป่า โคมไฟ ต้นกล้วย ต้นอ้อย ทางมะพร้าว ดอกไม้ ตุง ช่อประทีป และชักโคมยี่เป็งแบบต่าง ๆ ขึ้นเป็นพุทธบูชา กลางคืนจะมีมหรสพและการละเล่นมากมาย มีการแห่โคมทอง จุดถ้วยประทีป (จุดผางผะติ๊บ) เพื่อบูชาพระรัตนตรัย การจุดบอกไฟ จุดโคมไฟประดับตกแต่งตามวัดวาอาราม และจุดโคมลอยปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าบูชาพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ประกอบกับหนองบัวพระเจ้าหลวงมีตำนานของพญานาคราชที่อาศัยอยู่ซึ่งเป็นที่มาของชื่ออำเภอดอยสะเก็ด

ลอยกระทง 2565 เปิดภาพประเพณี “ยี่เป็งเชียงใหม่”  งดงามแบบฉบับล้านนา

ตำบลเชิงดอย เป็นชุมชนที่ต้องการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญไว้เพื่อสืบทอดให้เยาวชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงประเพณีอันงดงามและเก่าแก่ของบรรพบุรุษ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของล้านนาให้ถาวรคงอยู่ รวมถึงการประชาสัมพันธ์หนองบัวพระเจ้าหลวงให้กลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมอีกครั้งหนึ่ง ตลอดจนให้ชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงประวัติความเป็นมา (ตำนาน) ของหนองบัวพระเจ้าหลวง เทศบาลตำบลเชิงดอย ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลเชิงดอย ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป จึงพร้อมใจกันจัดงานประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง ประจำปี 2565 (ปีงบประมาณ 2566) จึงคาดว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวงซึ่งตั้งอยู่ชานเมืองได้เป็นจำนวนมาก

ลอยกระทง 2565 เปิดภาพประเพณี “ยี่เป็งเชียงใหม่”  งดงามแบบฉบับล้านนา


ลอยกระทง 2565 เปิดภาพประเพณี “ยี่เป็งเชียงใหม่”  งดงามแบบฉบับล้านนา


ลอยกระทง 2565 เปิดภาพประเพณี “ยี่เป็งเชียงใหม่”  งดงามแบบฉบับล้านนา


ข้อมูลจาก : ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 

ภาพจาก  : ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง