TNN online "ยุโรป" ฟื้นตัวเด่น ตลาดหุ้นที่ไม่ควรมองข้าม (คลิป)

TNN ONLINE

LH Bank Advisory

"ยุโรป" ฟื้นตัวเด่น ตลาดหุ้นที่ไม่ควรมองข้าม (คลิป)

ยุโรป ฟื้นตัวเด่น ตลาดหุ้นที่ไม่ควรมองข้าม (คลิป)

"ยุโรป" ฟื้นตัวเด่น ตลาดหุ้นที่ไม่ควรมองข้าม

แม้หลายประเทศจะเริ่มกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้มากขึ้น แต่ต้องยอมรับว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังไม่หมดไป โดยเฉพาะในหลายประเทศที่ยังกระจายและฉีดวัคซีนได้น้อย ทำให้การแพร่ระบาดระลอกใหม่กลับมาอีกครั้ง แม้วิกฤตจะยังไม่ผ่านพ้นไป แต่การกำหนดกลยุทธ์การลงทุนจำเป็นจะต้องมองไปข้างหน้า ด้วยธรรมชาติของตลาดที่มักจะให้น้ำหนักกับอนาคตมากกว่าเสมอ “ธีมการลงทุนหลักในปีนี้ยังคงเหมือนเดิมคือ เน้นไปที่หุ้นกลุ่ม Cyclical แม้ว่าราคาหุ้นเหล่านี้จะปรับขึ้นมาระดับหนึ่งแล้ว แต่ยังมีโอกาสให้ปรับขึ้นไปได้ต่อ โดยเฉพาะหุ้นขนาดเล็กใน ตลาด ยุโรป” มีความน่าสนใจและจะปรับพอร์ตการลงทุนอย่างไร ติดตามได้จากคลิปนี้