TNN online (คลิป) เจาะตลาดอัตราแลกเปลี่ยนครึ่งปีหลัง

TNN ONLINE

LH Bank Advisory

(คลิป) เจาะตลาดอัตราแลกเปลี่ยนครึ่งปีหลัง

(คลิป) เจาะตลาดอัตราแลกเปลี่ยนครึ่งปีหลัง

วันนี้ รายการเศรษฐกิจ Insight พาไปจับกระแสตลาดการเงินในโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว และเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนา ทำให้สินทรัพย์มีความผันผวน รวดเร็ว รวมไปถึงตลาดการเงิน สกุลเงินต่างๆ ไปติดตามกันว่า ครึ่งแรกของปี สกุลเงินต่างๆ เป็นอย่างไร และครึ่งหลังโอกาสอยู่ที่ใด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง