TNN online (คลิป) Alternative Asset ทางเลือกลงทุน 2566

TNN ONLINE

LH Bank Advisory

(คลิป) Alternative Asset ทางเลือกลงทุน 2566

(คลิป) Alternative Asset ทางเลือกลงทุน 2566

วันนี้มาพูดถึงการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกกัน เมื่อพูดถึงการลงทุนทางเลือกแล้ว เราจะพบว่ามีสินทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้หลากหลายมาก ซึ่งสินทรัพย์แต่ละชนิดก็สร้างโอกาสในการลงทุนและมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันไป ในมุมมองของ LH Bank สินทรัพย์ทางเลือก อย่าง สินทรัพย์คอมโมดิตีส์ ส่วนใหญ่จะมีการให้น้ำหนัก เป็นกลาง คือ คงสัดส่วนเท่าเดิม หมายความว่า สินทรัพย์กลุ่มนี้ ยังน่าสนใจในปี 2566 หรือไม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง