TNN online (คลิป) สินค้าโภคภัณฑ์ 2023 ส่องกลุ่มโลหะมีค่า-ทองคำ ยังเป็นที่พักเงินอยู่หรือไม่

TNN ONLINE

LH Bank Advisory

(คลิป) สินค้าโภคภัณฑ์ 2023 ส่องกลุ่มโลหะมีค่า-ทองคำ ยังเป็นที่พักเงินอยู่หรือไม่

(คลิป) สินค้าโภคภัณฑ์ 2023 ส่องกลุ่มโลหะมีค่า-ทองคำ ยังเป็นที่พักเงินอยู่หรือไม่

LH BANK Advisory ยังมองว่าทองคำจะยังคงรักษาความเป็นหลุมหลบภัยหรือ Safe Haven ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้อยู่ เนื่องจากทองคำแท่งเป็นสิ่งที่จับต้องได้ นับเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยง ก็เลยทำให้ทองคำสามารถทำผลตอบแทนได้ดีกว่าตลาดหุ้นโดยรวม เมื่อเกิดภาวะวิกฤติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง