TNN online (คลิป) เจาะหุ้น Big Cap Stocksสหรัฐฯ หลุมหลบภัยนักลงทุนโลกช่วง Q1/2022

TNN ONLINE

LH Bank Advisory

(คลิป) เจาะหุ้น Big Cap Stocksสหรัฐฯ หลุมหลบภัยนักลงทุนโลกช่วง Q1/2022

(คลิป) เจาะหุ้น Big Cap Stocksสหรัฐฯ หลุมหลบภัยนักลงทุนโลกช่วง Q1/2022

ในไตรมาส 2 สถานการณ์ของหุ้น Big Cap Stocks ยังสร้างโอกาสทำเงินอยู่หรือไม่ ตลาดเอเชียค่อนข้างเงียบ เป็นผลมาจากอะไร และมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นปลายทางการลงทุนอีกครั้งในไตรมาส 2 ของปีนี้หรือไม่ และหุ้น Big Cap Stocks ในภาพรวมของไทย เป็นไปในทิศทางเดียวกับต่างประเทศหรือไม่ แล้วเซคเตอร์ไหน ยังสร้างโอกาสในการลงทุนได้บ้าง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง