TNN online กทม. เตือน! 5 เขต เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง ระหว่างวันที่ 7-13 และ 20-26 พ.ย. 64

TNN ONLINE

InfoGraphic

กทม. เตือน! 5 เขต เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง ระหว่างวันที่ 7-13 และ 20-26 พ.ย. 64

กทม. เตือน! 5 เขต เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง ระหว่างวันที่  7-13 และ 20-26 พ.ย. 64

กทม.แจ้งเตือน ระหว่าง 7-13 และ 20-26 พ.ย. 64 ขอให้ชุมชนนอกคันกั้นน้ำ บ้านเรือนที่อยู่บริเวณแนวเขื่อนชั่วคราว ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง

กรุงเทพมหานครแจ้งเตือน ระหว่างวันที่ 7-13 และ 20-26 พ.ย. 64 ขอให้ชุมชนนอกคันกั้นน้ำ บ้านเรือนที่อยู่บริเวณแนวเขื่อนชั่วคราว บริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร (แนวฟันหลอ) เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง ได้แก่


กทม. เตือน! 5 เขต เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง ระหว่างวันที่  7-13 และ 20-26 พ.ย. 64


ข่าวที่เกี่ยวข้อง