TNN online สัญญาณเตือน ! ดินโคลนถล่มช่วงฤดูฝน

TNN ONLINE

InfoGraphic

สัญญาณเตือน ! ดินโคลนถล่มช่วงฤดูฝน

สัญญาณเตือน ! ดินโคลนถล่มช่วงฤดูฝน

สภาพฝนที่ตกหนักจะทำให้ดินอุ้มน้ำไว้มากกว่าปกติ อาจเกิดปัญหาดินโคลนถล่ม ให้สังเกตสัญญาณเตือนของดินโคลนถล่ม ดังนี้

สัญญาณเตือน ! ดินโคลนถล่มช่วงฤดูฝน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง