TNN online 9 ข้อไหว้บรรพบุรุษ แบบปลอดภัยโควิด 19

TNN ONLINE

InfoGraphic

9 ข้อไหว้บรรพบุรุษ แบบปลอดภัยโควิด 19

9 ข้อไหว้บรรพบุรุษ แบบปลอดภัยโควิด 19

ในวันสารทจีนที่จะถึงซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 22 สิงหาคม 2564

9 ข้อไหว้บรรพบุรุษ แบบปลอดภัยโควิดดังนี้
1.เลือกของไหว้ที่ สด สะอาด
2.หมั่นทำความสะอาด ล้างมือบ่อยๆ
3.สวมหน้ากากอนามัย 100%
4.ควรเว้นการกอดหรือหอมผู้สูงอายุ
5.ไม่ไหว้บรรพบุรุษพร้อมกัน เพื่อลดความแออัด
6.แยกการรับประทานอาหารร่วมกัน
7.ระมัดระวังการจุดธูปเทียน
8.หลีกเลี่ยงการปักธูปลงบนอาหารไหว้
9.หลังพิธีไหว้ก่อนรับประทานอาหารควรปรุงสุกใหม่
ข้อมูล:กรมควบคุมโรค


9 ข้อไหว้บรรพบุรุษ แบบปลอดภัยโควิด 19


ข่าวที่เกี่ยวข้อง