TNN online โควิดจากควันบุหรี่ มีโอกาสติดได้และติดง่ายมากขึ้น

TNN ONLINE

InfoGraphic

โควิดจากควันบุหรี่ มีโอกาสติดได้และติดง่ายมากขึ้น

โควิดจากควันบุหรี่ มีโอกาสติดได้และติดง่ายมากขึ้น

โควิดแพร่กระจายมากับควันบุหรี่หรือไม่ ต้องพิจารณาร่วมกันหลายปัจจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ออกมาบอกว่า ในควันและละอองไอของบุหรี่นั้น ประกอบไปด้วยสารคัดหลั่ง น้ำลาย เสมะ และแบคทีเรีย ซึ่งสามารถแพร่กระจายได้ไกลมากยิ่งขึ้นจากการพ่นควันหรือไอ 

หากผูเสูบบุหรี่ เป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 ก็สามารถแพร่กระจายเชื้อไปได้ไกลมากขึ้น และทำให้เปอร์เซ็นต์การติดเชื้อเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย


โควิดจากควันบุหรี่ มีโอกาสติดได้และติดง่ายมากขึ้น


ทั้งนี้ โควิดแพร่กระจายมากับควันบุหรี่หรือไม่ ต้องพิจารณาร่วมกันหลายปัจจัย เช่นบริบทแวดล้อมรอบตัวเรา อยู่ในที่โล่งแจ้ง การถ่ายเทอากาศ หรืออยู่ในสถานที่ปิด หรือแออัด ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณา เพราะเชื้อไวรัสสามารถติดได้จากทางอากาศ และการหายใจร่วมกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง