ไม่อยากปวด 'เก๊าท์' ลดกรดยูริกได้ด้วยตัวเอง

TNN ONLINE

InfoGraphic

ไม่อยากปวด 'เก๊าท์' ลดกรดยูริกได้ด้วยตัวเอง

ไม่อยากปวด 'เก๊าท์' ลดกรดยูริกได้ด้วยตัวเอง

ไม่อยากปวด 'เก๊าท์' งดกินอาหารที่มีกรดยูริกสูง ดื่มน้ำให้เพียงพอ ออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำ ขี่จักรยาน วิ่งเบาๆ โยคะฯลฯ