TNN เปิดบริการสิทธิบัตรทอง 30 บาท ที่คลินิกแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่น นวด ประคบ อบสมุนไพร

TNN

Health

เปิดบริการสิทธิบัตรทอง 30 บาท ที่คลินิกแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่น นวด ประคบ อบสมุนไพร

เปิดบริการสิทธิบัตรทอง 30 บาท ที่คลินิกแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่น นวด ประคบ อบสมุนไพร

สปสช. เปิดบริการสิทธิบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกที่ ที่คลินิกแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่น นวด ประคบ อบสมุนไพร เพื่อการรักษา

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เผยข่าวดี 30 บาทรักษาทุกที่  ที่"คลินิกแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่น" สำหรับผู้มีสิทธิบัตรทอง 30 บาท (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) ในพื้นที่จังหวัดนำร่อง 30 บาทรักษาทุกที่ สามารถไปรับบริการแพทย์แผนไทย ตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแเห่งชาติได้ที่ คลินิกการแพทย์แผนไทยของเอกชนที่เข้าร่วมกับ สปสช.ได้แล้ว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

คลินิกแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่นจัดบริการ นวด ประคบ อบสมุนไพร เพื่อการรักษา โดยรับผู้ป่วยทั้งจากการรับส่งต่อผู้รับบริการจากโรงพยาบาลและประชาชนไปที่คลินิกฯ ดังนี้


1.ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย ไปที่คลินิกฯจะได้รับการตรวจประเมินและจัดบริการ นวด ประคบ อบสมุนไพร โดยแพทย์แผนไทย

2.ผู้ป่วย 4 กลุ่ม ได้แก่ โรคอัมพฤกษ์ โรคอัมพาต โรคสันนิบาต และฟื้นฟูมารดาหลังคลอดจะได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยบริการการแพทย์แผนไทย


กรณีรักษาและฟินฟูสมรรถภาพไม่เกินวันละ 1 ครั้งและไม่เกิน 3 ครั้งต่อสัปดาห์สำหรับมารดาหลังคลอดให้บริการไม่เกิน 5 ครั้ง ภายใน 3 เดือนหลังคลอด  รับบริการง่ายๆ เพียงสังเกตสติกเกอร์ "คลินิกแพทย์แผ่นไทยชุมชนอบอุ่น"ที่ติดอยู่ด้านหน้า หรือค้นหารายชื่อคลินิกแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่นได้ที่ https://www.nhso.go.th/page/thai-medicine-clinic


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

1.สายด่วน สปสช. 1330 

2.ช่องทางออนไลน์

• ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6

• Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailandเปิดบริการสิทธิบัตรทอง 30 บาท ที่คลินิกแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่น นวด ประคบ อบสมุนไพรภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง