TNN บ้านน้ำท่วม เสี่ยงไฟดูด ไฟช็อต ป้องกันอย่างไร

TNN

Health

บ้านน้ำท่วม เสี่ยงไฟดูด ไฟช็อต ป้องกันอย่างไร

บ้านน้ำท่วม เสี่ยงไฟดูด ไฟช็อต ป้องกันอย่างไร

"น้ำท่วม" ให้เพิ่มความระมัดระวังอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ป้องกัน ไฟฟ้าลัดวงจร ไฟฟ้ารั่ว ไฟดูดช่วงหน้าฝนและในภาวะน้ำท่วมขัง

เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง "น้ำท่วม" ให้เพิ่มความระมัดระวังอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ป้องกัน ไฟฟ้าลัดวงจร ไฟฟ้ารั่ว ไฟดูดช่วงหน้าฝนและในภาวะน้ำท่วมขัง โดยมีคำแนะนำดังนี้


1) ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่อยู่ภายนอกอาคาร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เลือกใช้อุปกรณ์ชนิดกันน้ำ รวมถึงติดตั้งสายดิน เครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่ว เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร 


2) ห้ามใช้หรือสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกชื้น หรือยืนบนที่ชื้นแฉะ เพราะหากมีกระแสไฟฟ้ารั่ว จะได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูดได้ 


3) เพิ่มความระมัดระวังในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าบริเวณพื้นที่ชื้นแฉะ ควรสวมรองเท้าทุกครั้งขณะใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าในบริเวณเปียกชื้น จะช่วยป้องกันไฟฟ้าดูด 


4) กรณีน้ำท่วมบ้านให้ตัดกระแสไฟฟ้า ปิดสวิตช์ไฟ ขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงพ้นจากระดับน้ำท่วมถึง ป้องกันไฟฟ้าดูด และเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย 


5) ไม่นำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมมาใช้งาน รวมทั้งไม่ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตัวเอง อาจก่อให้เกิดอันตรายได้


บ้านน้ำท่วม เสี่ยงไฟดูด ไฟช็อต ป้องกันอย่างไร

ขอบคุณข้อมูล: กรมอนามัย


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง