TNN พ่อแม่แฟนหวงลูกมาก จัดการปัญหาระหว่างเรากับครอบครัวแฟนอย่างไรดี? l จิตแพทย์ชวนคุย

TNN

Health

พ่อแม่แฟนหวงลูกมาก จัดการปัญหาระหว่างเรากับครอบครัวแฟนอย่างไรดี? l จิตแพทย์ชวนคุย

​ปัญหาที่หลายคนอาจเคยพบเจอ หรือกำลังเผชิญอยู่ นั่นก็คือการที่ "แม่แฟนหวงแฟนมาก" จนกลายเป็นปัญหาในความสัมพันธ์ของคู่รัก เมื่อแม่แฟนต้องการมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมหรือการไปเที่ยวที่ไหนด้วยเสมอ อาจทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักและระหว่างคุณกับแม่แฟนเกิดความตึงเครียดขึ้นได้ปัญหาที่หลายคนอาจเคยพบเจอ หรือกำลังเผชิญอยู่ นั่นก็คือการที่ "แม่แฟนหวงแฟนมาก" จนกลายเป็นปัญหาในความสัมพันธ์ของคู่รัก เมื่อแม่แฟนต้องการมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมหรือการไปเที่ยวที่ไหนด้วยเสมอ อาจทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักและระหว่างคุณกับแม่แฟนเกิดความตึงเครียดขึ้นได้


การจัดการกับปัญหา "แม่แฟนหวงแฟน" ต้องการความอดทน ความเข้าใจ และการสื่อสารที่ดีในทุกฝ่าย หากทำได้ดีจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักและความสัมพันธ์ในครอบครัวดียิ่งขึ้น


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง