TNN อย่าเก็บยาทุกชนิดไว้ในตู้เย็น เสี่ยงยาเสื่อมคุณภาพ

TNN

Health

อย่าเก็บยาทุกชนิดไว้ในตู้เย็น เสี่ยงยาเสื่อมคุณภาพ

อย่าเก็บยาทุกชนิดไว้ในตู้เย็น เสี่ยงยาเสื่อมคุณภาพ

เตือน! อย่าเก็บยาทุกชนิดไว้ในตู้เย็น เสี่ยงยาเสื่อมคุณภาพ เป็นพิษต่อร่างกาย พร้อมเปิดวิธีการเก็บรักษายาที่ถูกต้อง

ความเชื่อว่าการเก็บยาไว้ในอุณหภูมิต่ำๆ จะทำให้รักษาความคงตัวของยาได้นานขึ้น หรืออาจเข้าใจว่าจะสามารถยืดวันหมดอายุของยาให้นานขึ้นได้ หลายคนจึงนิยมนำยาเก็บไว้ในตู้เย็นแทบทุกชนิด แต่รู้หรือไม่ว่าการเก็บยาไว้ในตู้เย็นนั้นอาจทำให้การคงตัวของยาเสียไปได้


การแช่ยาบางชนิดในตู้เย็น นอกจากอาจจะทำให้เกิดการเสื่อมสลายของตัวยาสำคัญแล้ว ยังทำให้เกิดสารพิษขึ้นได้ด้วย เช่น การแช่ยาเม็ดแอสไพรินในตู้เย็นที่มีความชิ้นสูงจะทำให้เกิดการสลายตัวเป็นกรดซาลิไซลิกและกรดอะซิติก ซึ่งจะทำให้ยาไม่มีผลในการต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือด รวมทั้งยังทำให้เกิดพิษ ทำให้ร่างกายขาดออกซิเจน ชัก และหมดสติได้เมื่อรับในปริมาณสูง


ดังนั้น การเก็บยาไว้ในตู้เย็น จึงไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดเสมอไป ควรอ่านฉลากยาหรือรายละเอียดบนกล่องยาเพื่อศึกษาถึงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษายาอย่างถูกต้องดีกว่า


เก็บยาอย่างไรให้คงสภาพดี


1.เก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ยกเว้นยาที่ระบุให้เก็บในตู้เย็น

2.ไม่เก็บยาในที่ที่โดนแสงแดดหรือมีความชื้น เช่น ไม่เก็บยาไว้ในห้องน้ำ

3.เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

4.ไม่ควรเก็บยาไว้ในที่ร้อน เช่น ในรถยนต์ หลังตู้เย็น ตู้อบ ตู้ไมโครเวฟ

5.ยาบรรจุแผง ไม่ควรแกะยาออกจากแผงล่วงหน้านาน ๆ ควรตัดแบ่งเก็บพร้อมฟอยด์

6.ยานับเม็ดที่ไม่อยู่ในแผงยา ไม่ควรนำมาใช้หลังจากได้รับยานานเกิน 12 เดือน

7.ควรตรวจสอบวันหมดอายุของยา และดูสภาพยาก่อนใช้ทุกครั้ง


ขอบคุณข้อมูล :  ภก.อนุชิต ตุงธนบดี ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

ม.มหิดล, ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง