TNN "วันโยคะสากล" ตรงกับ 21 มิถุนายนของทุกปี

TNN

Health

"วันโยคะสากล" ตรงกับ 21 มิถุนายนของทุกปี

21 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันโยคะสากล

วันนี้ วันอะไร? 21 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันโยคะสากล ( International Day of Yoga ) 


วันโยคะสากล เกิดขึ้นจากความพยายามผลักดันของนายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย ให้ศาสตร์โยคะที่มีมานานกว่า 2,000 ปี ให้เป็นที่รู้จักและนิยมปฏิบัติไปทั่วโลก เพราะมองว่าโยคะเป็นสิ่งล้ำค่าของชาวอินเดีย การฝึกโยคะเป็นการบำบัดจิตใจและร่างกายโดยธรรมชาติ จึงช่วยให้เกิดความสงบสุขระหว่างมนุษย์และธรรมชาติได้ 


กระทั่งในการประชุมสหประชาชาติเมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2557สมาชิกกว่า 177 ประเทศทั่วโลก เห็นชอบให้กำหนดให้ทุกวันที่ 21 มิถุนายน เป็น “วันโยคะสากล” เพื่อให้คนทั่วโลกเห็นประโยชน์ของการฝึกโยคะ โดยเริ่มปี ค.ศ. 2015 เป็นปีแรก 


ส่วนเหตุผลที่เลือกวันที่ 21 มิถุนายน เป็นวันโยคะสากลนั้น เพราะวันที่ 21 มิถุนายนเป็น “วันครีษมายัน” (ครี-สะ-มา-ยัน) หรือ Summer Solstice คือวันที่มีกลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีของประเทศทางซีกโลกเหนือ ในทางฤดูกาลนับเป็นวันเริ่มต้นฤดูร้อน จึงถือเป็นวันดีตามหลักศาสนาฮินดูเนื่องจากเป็นวันเริ่มต้นของเทศกาลมงคล


ประโยชน์ของการฝึกโยคะ
– ช่วยรักษาความสมดุลของร่างกายและจิตใจ ช่วยดูแล รักษา ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้ 
– ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับข้อต่อต่าง ๆ ทำให้ข้อต่อสามารถเคลื่อนไหวได้ระยะ หรือมุมการเคลื่อนไหวที่มากกว่าเดิม
– เพิ่มความมีสติ และมีสมาธิ 
– ทำให้หายใจได้ยาวและลึกขึ้นกว่าเดิม ดีต่อสุขภาพปอด 
– การฝึกกำหนดลมหายใจจะทำให้เกิดความผ่อนคลาย ลดความตึงเครียด บำบัดรักษาโรคจากความเครียดได้ อีกทั้งยังรักษาอาการนอนไม่หลับได้ด้วย
– ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย


ขอบคุณข้อมูลจาก: กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวแนะนำ