TNN รวมจุดฉีด “วัคซีนไข้หวัดใหญ่” ฟรี มีที่ไหนบ้าง เช็กรายละเอียดและเงื่อนไขได้ที่นี่

TNN

Health

รวมจุดฉีด “วัคซีนไข้หวัดใหญ่” ฟรี มีที่ไหนบ้าง เช็กรายละเอียดและเงื่อนไขได้ที่นี่

รวมจุดฉีด “วัคซีนไข้หวัดใหญ่” ฟรี มีที่ไหนบ้าง เช็กรายละเอียดและเงื่อนไขได้ที่นี่

อัปเดตล่าสุด รวมจุดฉีด “วัคซีนไข้หวัดใหญ่” ฟรี มีที่ไหนบ้าง เช็กรายละเอียดและเงื่อนไขการเข้ารับบริการได้ที่นี่

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 - 8 มิถุนายน 2567 มีรายงานผู้ป่วย 174,513 ราย มีรายงานผู้เสียชีวิต 10 ราย ในจังหวัดนครราชสีมา 5 ราย จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 ราย จังหวัดชัยภูมิ สุราษฎร์ธานี และกรุงเทพมหานคร จังหวัดละ 1 ราย โดยมีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (9 ราย) และชนิด B (1 ราย) 


จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์จากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 8 มิถุนายน 2567 ได้รับแจ้งเหตุการณ์การระบาดโรคไข้หวัดใหญ่สะสม 17 เหตุการณ์ พบในเรือนจำมากที่สุด รองลงมา คือ โรงเรียน วัด ค่ายทหาร และโรงงานอุตสาหกรรม ตามลำดับ 


จากการติดตามโรคโควิด 19 ในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง พบว่ามีลักษณะการระบาดเป็นฤดูกาลที่สัมพันธ์กับช่วงกิจกรรมการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เช่นเดียวกับโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งคาดว่าจำนวนการป่วยรายสัปดาห์จากโควิด 19 และไข้หวัดใหญ่จะยังเพิ่มขึ้นและน่าจะสูงสุดในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 


7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ "ไม่มีค่าใช้จ่าย" ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2567


สปสช.ห่วงใยคนไทยทุกสิทธิสุขภาพชวนประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ "ไม่มีค่าใช้จ่าย"ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2567 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด

7 กลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลฟรี 


1. หญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป

2. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี

3. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังทุกกลุ่มอายุ(เบาหวาน ไตวาย หอบหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หลอดเลือดสมอง และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด)

4. ผู้ที่อายุ 65 ปีขึ้นไป

5. ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

6. ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย  ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ

7. ผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร


การเข้ารับบริการ

- เข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการในระบบหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ 

- สามารถดูสถานที่ให้บริการฉีดได้จากแอปพลิเคชัน'เป๋าตัง' เมนูกระเป๋าสุขภาพ เลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรค

- สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน สปสช. 1330


เพื่อความสะดวก ประชาชนกลุ่มเสี่ยง สามารถโทร.นัดหมายกับหน่วยบริการล่วงหน้า เพื่อทราบวันเวลา เข้ารับบริการที่แน่นอน สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพฯ สามารถจองนัดหมายได้ด้วยตนเอง ผ่านแอปฯ เป๋าตัง หรือติดต่อสายด่วน สปสช. 1330 กด 8


รวมจุดฉีด “วัคซีนไข้หวัดใหญ่” ฟรี มีที่ไหนบ้าง เช็กรายละเอียดและเงื่อนไขได้ที่นี่


ผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป 


สำนักงานประกันสังคม ได้จัดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) ให้กับผู้ประกันตน โดยให้สิทธิการดูแลครอบคลุมผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง อย่างต่อเนื่อง ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด ซึ่งในปี 2567 นี้ ได้ขยายการให้บริการฉีดวัคซีนออกไป ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2567 เพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตนได้อย่างทั่วถึง”


ผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แนะนำให้ติดต่อนัดหมายการฉีดวัคซีนกับสถานพยาบาลตามสิทธิของท่านก่อนเข้ารับบริการ ทั้งนี้ หากผู้ประกันตนมีโรคประจำตัว หรือมีประวัติการแพ้วัคซีนควรปรึกษาแพทย์ก่อนการเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์สายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงรวมจุดฉีด “วัคซีนไข้หวัดใหญ่” ฟรี มีที่ไหนบ้าง เช็กรายละเอียดและเงื่อนไขได้ที่นี่ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง