TNN ภาวะสมองน้อยฝ่อ ทรงตัว-พูดลำบาก อาการคล้ายคนเมา

TNN

Health

ภาวะสมองน้อยฝ่อ ทรงตัว-พูดลำบาก อาการคล้ายคนเมา

ภาวะสมองน้อยฝ่อ ทรงตัว-พูดลำบาก อาการคล้ายคนเมา

สมองน้อย หรือ Cerebellar ทำหน้าที่ในการควบคุมและเชื่อมประสานส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อให้สามารถเคลื่อนไหวได้ต่อเนื่องราบรื่น หากเกิดความผิดปกติกับสมองส่วนดังกล่าวจะทำให้ผู้ป่วยทรงตัวลำบากพูดลำบากมองหรือฟังผ่านๆอาจจะคล้ายอาการของคนเมา

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์เผยสมองน้อยหรือมีชื่อเรียกว่า Cerebellar ทำหน้าที่ในการควบคุมและเชื่อมประสานส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อให้สามารถเคลื่อนไหวได้ต่อเนื่องราบรื่นหากเกิดความผิดปกติกับสมองส่วนดังกล่าวจะทำให้ผู้ป่วยทรงตัวลำบากพูดลำบากมองหรือฟังผ่านๆอาจจะคล้ายอาการของคนเมา
ภาวะสมองน้อยฝ่อ ทรงตัว-พูดลำบาก อาการคล้ายคนเมา นายแพทย์สกานต์ บุนนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์ 

 

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่าภาวะสมองน้อยฝ่อเกิดได้จากหลายสาเหตุมีทั้งที่สามารถรักษาได้และยังไม่พบวิธีการรักษากระบวนการตรวจวินิจฉัยเพื่อค้นหาให้พบสาเหตุจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งซึ่งสาเหตุที่พบได้แก่ภาวะฝ่อจากความเสื่อม (Degeneration) ภาวะฝ่อจากภูมิคุ้มกันผิดปกติ (Immune-mediated) ภาวะฝ่อจากยาหรือสารต่างๆ (Drug-induced) ภาวะฝ่อไม่ทราบสาเหตุ (Idiopathic) แต่ในทางปฏิบัติเราไม่สามารถตรวจจนพบสาเหตุได้ทั้งหมดบางครั้งต้องอาศัยการตรวจติดตามการลองให้การรักษาและติดตามผลลัพธ์ภาวะสมองน้อยฝ่อ ทรงตัว-พูดลำบาก อาการคล้ายคนเมา


นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่าลักษณะอาการของผู้ป่วยจะมีความผิดปกติของการทรงตัวไม่ว่าจะเป็นในขณะอยู่กับที่หรือขณะมีการเคลื่อนไหวรวมถึงลักษณะของเสียงพูดที่จะมียืดยานสลับกับรวบคำที่ผิดปกติไปโดยลักษณะทั้งหมดจะมองดูคล้ายกับการเคลื่อนไหวและการพูดของคนเมาโดยอาการทั้งหมดจะไม่แตกต่างกันถึงแม้จะเกิดจากคนละสาเหตุสิ่งที่จะช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคจึงอาศัยจากลักษณะและอาการร่วมอย่างอื่นๆเช่นระยะเวลาในการเกิดและการดำเนินโรคอาการร่วมอื่นๆยาหรือสารเคมีที่ใช้หรือสัมผัสเป็นประจำเป็นต้นภาวะสมองน้อยฝ่อ ทรงตัว-พูดลำบาก อาการคล้ายคนเมา นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา 

 


ตัวโรคสามารถให้การวินิจฉัยได้จากการซักประวัติตรวจร่างกายและการถ่ายภาพเอกซเรย์สมองเพื่อยืนยันการวินิจฉัยหลังจากนั้นจึงจะจะมีการตรวจเพิ่มเติมด้วยการตรวจเลือดและน้ำไขสันหลังในกรณีที่สงสัยสาเหตุจากภาวะความผิดปกติทางภูมิคุ้มกันเพราะเป็นเพียงสาเหตุเดียวที่พอจะมีวิธีการหยุดยั้งหรือทุเลาอาการฝ่อได้ด้วยการให้ยากดภูมิคุ้มกัน


ที่มา : สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ 

ข่าวแนะนำ