TNN online เปิด 4 พฤติกรรมเสี่ยง "ไขมันพอกตับ" ดื่มแอลกอฮอล์ ชอบกินของทอด ต้องดู!

TNN ONLINE

Health

เปิด 4 พฤติกรรมเสี่ยง "ไขมันพอกตับ" ดื่มแอลกอฮอล์ ชอบกินของทอด ต้องดู!

เปิด 4 พฤติกรรมเสี่ยง ไขมันพอกตับ ดื่มแอลกอฮอล์ ชอบกินของทอด ต้องดู!

เปิด 4 พฤติกรรมเสี่ยง "ไขมันพอกตับ" ไม่รู้ตัว คนชอบดื่มแอลกอฮอล์ ชอบกินของทอด ต้องดู!

หากคุณเป็นหนึ่งในสายปาร์ตี้ ชอบดื่มสังสรรค์ หรือรักการกินของทอดเป็นชีวิตจิตใจ สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวัง โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพ คงหนีไม่พ้น โรคอ้วน เบาหวาน ความดัน แต่อีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนอาจมองข้ามและเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเหล่านี้มากกว่าที่คิด นั่นก็คือ “ภาวะไขมันพอกตับ”

“ภาวะไขมันพอกตับ” เป็นอีกหนึ่งปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวของกับการใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งในเรื่องของการนอน พักผ่อน การกิน และไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตต่างๆ ซึ่งแม้ภาวะนี้จะไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดทางร่างกาย แต่หากปล่อยไว้ และไม่ลดพฤติกรรมเดิมๆ อาจนำไปสู่โรคแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น โรคตับอักเสบ ตับแข็ง ตามมาได้ 


4 พฤติกรรมเสี่ยง "ไขมันพอกตับ" 

อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น ไขมันพอกตับ เป็นภาวะที่มีปัจจัยในการเกิดความผิดปกติจากการใช้ชีวิตเป็นหลัก ดังนั้นหากคุณไม่อยากเสี่ยงต่อการเกิดภาวะดังกล่าว ควรหยุดพฤติกรรมที่จะนำไปสู่ภาวะไขมันพอกตับ ดังนี้

1. มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน

คนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน มีแนวโน้มที่จะสะสมไขมันในร่างกายปริมาณที่มาก ดังนั้นจึงเสี่ยงต่อการเกิดภาวะไขมันพอกตับได้ 

2.ไม่ออกกำลังกาย

ในข้อนี้สัมพันธ์กับข้อแรก หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยออกกำลังกาย มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดภาวะไขมันพอกตับได้มากกว่าคนที่ออกกำลังกายอยู่เป็นประจำ

3.ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ

การดื่มแอลกอฮอล์อยู่เป็นประจำ เป็นบ่อเกิดของหลายโรค รวมถึงภาวะไขมันพอกตับด้วย

4.ชอบกินของมัน ของทอด ของหวาน อยู่เป็นประจำ


ทั้งนี้หากคุณไม่อยากเป็นหนึ่งในผู้ป่วยภาวะไขมันพอกตับ ควรลด ละ และเลิกพฤติกรรมเหล่านี้ เพื่อไม่ให้นำไปสู่ปัญหาดังกล่าว


ที่มาข้อมูล : โรงพยาบาลศิครินทร์, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มาภาพ : freepik

ข่าวแนะนำ