TNN ร่างกายอักเสบ ตัวร้อน เสี่ยงเส้นเลือดสมองแตก กรมการแพทย์ชี้แจงประเด็นนี้แล้ว

TNN

Health

ร่างกายอักเสบ ตัวร้อน เสี่ยงเส้นเลือดสมองแตก กรมการแพทย์ชี้แจงประเด็นนี้แล้ว

ร่างกายอักเสบ ตัวร้อน เสี่ยงเส้นเลือดสมองแตก กรมการแพทย์ชี้แจงประเด็นนี้แล้ว

ข่าวนี้จริงหรือไม่? ร่างกายอักเสบ ตัวร้อน เสี่ยงเส้นเลือดสมองแตก กรมการแพทย์ชี้แจงประเด็นนี้แล้ว

ข่าวนี้จริงหรือไม่? ร่างกายอักเสบ ตัวร้อน เสี่ยงเส้นเลือดสมองแตก กรมการแพทย์ชี้แจงประเด็นนี้แล้ว


ตามที่มีการส่งต่อข้อความเรื่องร่างกายอักเสบ ตัวร้อน เสี่ยงเส้นเลือดสมองแตกได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ


จากที่มีการให้ข้อมูลระบุว่า ร่างกายอักเสบ ตัวร้อน เสี่ยงเส้นเลือดสมองแตกได้ ทางสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า โรคหลอดเลือดสมอง มี 2 ประเภท คือ สมองขาดเลือด และภาวะเลือดออกในเนื้อสมอง โดยพบโรคหลอดเลือดตีบตันมากกว่าเส้นเลือดแตกในสมอง ซึ่งภาพรวมพบภาวะสมองขาดเลือดมากกว่าเลือดออกในสมอง ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญทั้งสองภาวะนี้ คือ โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง การสูบบุหรี่ โรคไต โรคภาวะอุดกั้นลมหายใจขณะนอน (OSA) เป็นต้น


อาการแสดงสำคัญที่ควรรู้ และควรสังเกตอย่างสม่ำเสมอ มีดังนี้


1. ชา หรืออ่อนแรงที่หน้า แขน หรือขา ซีกใดซีกหนึ่งอย่างทันทีทันใด

2. พูดลำบาก พูดไม่ได้หรือไม่ชัด หรือไม่เข้าใจคำพูดอย่างทันทีทันใด

3. มีปัญหาการมองเห็น ตามัว หรือเห็นภาพซ้อนของตาข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้งสองข้างอย่างทันทีทันใด

4. มีอาการมึนงง เวียนศีรษะ เดินไม่ได้ เดินลำบาก เดินเซ หรือสูญเสียการทรงตัวในการยืนและเดินอย่างทันทีทันใด

5. ปวดศีรษะรุนแรงอย่างทันทีทันใดโดยไม่ทราบสาเหตุ

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันประสาทวิทยา หรือโทร. 02 3069899ข้อมูลจาก ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

ภาพจาก AFP


ข่าวแนะนำ