TNN ไขข้อสงสัย "อาหารอุ่นด้วยเตาไมโครเวฟ" กินบ่อยๆ อันตรายหรือไม่

TNN

Health

ไขข้อสงสัย "อาหารอุ่นด้วยเตาไมโครเวฟ" กินบ่อยๆ อันตรายหรือไม่

ไขข้อสงสัย อาหารอุ่นด้วยเตาไมโครเวฟ กินบ่อยๆ อันตรายหรือไม่

ไขข้อสงสัย "อาหารอุ่นด้วยเตาไมโครเวฟ" กินบ่อยๆ อันตรายก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายหรือไม่

ไขข้อสงสัย "อาหารอุ่นด้วยเตาไมโครเวฟ" กินบ่อยๆ อันตรายก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายหรือไม่


ด้วยรูปแบบชีวิตทันสมัยของคนรุ่นใหม่ อะไรๆ ก็เร่งรีบสะดวกรวดเร็วไปเสียหมด ไม่เว้นแม้แต่การรับประทานอาหารคนส่วนใหญ่ก็ยังนิยมบริโภคเป็น “อาหารจานด่วน” ที่สะดวกเหมาะสมกับชั่วโมงเร่งรีบ ทำให้อาหารเวฟ เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ได้ตรงความต้องการของคนที่มีเวลาน้อย แล้วถ้าเราจะต้องกินอาหารที่อุ่นจากไมโครเวฟบ่อยๆ แล้ว จะเสี่ยงอันตรายจริงหรือไม่? สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ให้คำตอบไว้ว่า ไม่จริง


อาหารที่อุ่นจากเตาไมโครเวฟ


อาหารที่อุ่นจากเตาไมโครเวฟ มักจะเป็นอาหารจำพวกแช่เย็นหรือแช่แข็งที่สามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ และเราก็จะนำมาอุ่นในเตาไมโครเวฟให้ร้อนอีกครั้งก่อนรับประทาน 

ซึ่งภาชนะที่ใช้ใส่อาหารเหล่านี้เป็นภาชนะชนิดใช้ครั้งเดียวที่สามารถใช้อุ่นอาหารด้วยเตาไมโครเวฟ  

ทั้งนี้ อันตรายจากการกินอาหารเหล่านี้เกิดจากการเก็บรักษาอาหารในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากอาหารแช่เย็น และแช่แข็งเป็นการใช้อุณหภูมิชะลอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ถ้าการเก็บหรือการเคลื่อนย้ายไม่ถูกต้องก็จะทำให้เชื้อโรคเจริญเติบโตขึ้น อาหารเสียก่อนวันที่ควรบริโภคก่อน และอาจเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารได้


ไม่ได้ก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย


หากอาหารได้รับการเก็บรักษาอย่างถูกต้องแล้วการอุ่นด้วยไมโครเวฟนั้นจะทำให้อนุภาคของน้ำในอาหาร เกิดการสั่นสะเทือนขึ้น เกิดเป็นความร้อนและเดือดขึ้นมา โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอาหาร จึงไม่ได้ทำให้เกิดสารพิษ หรือก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย


ไขข้อสงสัย อาหารอุ่นด้วยเตาไมโครเวฟ กินบ่อยๆ อันตรายหรือไม่ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ