TNN online "กระดูกสันหลังเสื่อม" อาการเป็นอย่างไร สาเหตุเกิดจากอะไร?

TNN ONLINE

Health

"กระดูกสันหลังเสื่อม" อาการเป็นอย่างไร สาเหตุเกิดจากอะไร?

กระดูกสันหลังเสื่อม อาการเป็นอย่างไร สาเหตุเกิดจากอะไร?

รู้จัก "โรคกระดูกสันหลังเสื่อม" คนอายุน้อยเป็นกันมากขึ้น เช็กอาการของโรค และ สาเหตุที่ทำให้กระดูกสันหลังเสื่อม

รู้จัก "โรคกระดูกสันหลังเสื่อม" คนอายุน้อยเป็นกันมากขึ้น เช็กอาการของโรค และ สาเหตุที่ทำให้กระดูกสันหลังเสื่อม

โรคกระดูกสันหลังเสื่อม คือ กระดูกสันหลังมีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างที่เปลี่ยนไปตามความเสื่อมที่เกิดขึ้น เช่น หมอนรองกระดูกสันหลังที่แคบลง ผิวข้อกระดูกไม่เรียบ และคุณสมบัติของกระดูกสันหลังที่รับน้ำหนักได้ลดลง เคลื่อนไหวได้น้อยลง


ใครบ้างที่เสี่ยงเป็นโรคกระดูกสันหลังเสื่อม


-ทุกคนสามารถเป็นกระดูกสันหลังเสื่อมได้ เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงของระยะเวลาในการใช้งาน

-บางคนมีความเสื่อมของกระดูกสันหลังเร็ว บางคนเกิดขึ้นช้าโรคกระดูกสันหลังเสื่อมเกิดจากอะไร

-การเปลี่ยนแปลงตามอายุเป็นไปตามธรรมชาติ ซึ่งขึ้นอยู่กับโครงสร้างที่ถูกส่งผ่านพันธุกรรมมาในแต่ละคนทำให้มีความแข็งแรงของโครงสร้างไม่เท่ากัน
-การเปลี่ยนแปลงตามการใช้งาน ถ้ามีการใช้งานเกินความสามรถของกระดูกสันหลังก็จะทำให้เกิดการเสื่อมได้เร็วขึ้น เช่น การก้มยกของหนักบ่อย ๆ


สาเหตุที่ทำให้กระดูกสันหลังเสื่อม

-เกิดจากโครงสร้างกระดูกสันหลังที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่แข็งแรงเท่าคนอื่น ผู้ป่วยจะมีความเสื่อมเร็วจากโครงสร้างผิดปกติ ทำให้เกิดความเสื่อมเร็ว และมีอาการได้ง่ายแม้ว่าอายุยังน้อยอยู่ บางรายมักมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคกระดูกสันหลังเสื่อม ในทางการแพทย์พบสาเหตุในกลุ่มนี้พบได้ไม่มาก


-เกิดจากการใช้งานกระดูกสันหลังมากเกินความสามารถ เช่น การก้มยกของหนักมากๆ น้ำหนักที่เรายกจะส่งผ่านกระดูกสันหลังทำให้เกิดการบาดเจ็บของหมอนรองกระดูกสันหลัง เมื่อเกิดเหตุการณ์ซ้ำๆทำให้เกิดความเสื่อมของกระดูกสันหลังได้ ร่างกายจะพยายามปรับตัวโดยการซ่อมแซมทำให้กระดูกและหมอนรองกระดูกสันหลังแข็งมากขึ้นเพื่อให้รับน้ำหนักได้ดีขึ้น 


แต่ผลเสียที่เกิดขึ้นก็จะมีความยืดหยุ่นของร่างกายลดลง รวมถึงกระดูกสันหลังบริเวณที่ต้องรับน้ำหนักจะเกิดการซ่อมแซม เปลี่ยนรูป ทำให้กระดูกและข้อมีขนาดโตมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของกระดูกสันหลังอาจจะไปกดเบียดเส้นประสาทที่อยู่ข้างเคียงร่วมด้วยอาการกระดูกสันหลังเสื่อม

-ปวดหลัง และบั้นเอว ขณะก้ม-เงย หรือแบกของหนัก

-กระดูกสันหลังติดแข็ง ไม่ยืดหยุ่น ส่งผลให้เคลื่อนไหวร่างกายไม่สะดวก
-อวัยวะตามแนวเส้นประประสาท เช่น แขน มือ ขา และเท้า เกิดอาการอ่อนแรง เป็นเหน็บชา
-การเดินลำบาก คล้ายจะหกล้มตลอด โดยเฉพาะเมื่อต้องขึ้น-ลงบันได จากการเบียด หรือกดทับเส้นประสาท และไขสันหลังอย่างรุนแรง
ขอบคุณที่มา โรงพยาบาลศิริราชฯ / โรงพยาบาลเพชรเวช

ภาพจาก รอยเตอร์

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง