TNN online ผู้ป่วยต้องรู้! "โรคเบาหวาน-โรคปริทันต์" ความสัมพันธ์ที่ไม่ควรมองข้าม

TNN ONLINE

Health

ผู้ป่วยต้องรู้! "โรคเบาหวาน-โรคปริทันต์" ความสัมพันธ์ที่ไม่ควรมองข้าม

ผู้ป่วยต้องรู้! โรคเบาหวาน-โรคปริทันต์ ความสัมพันธ์ที่ไม่ควรมองข้าม

กรมการแพทย์ โดยสถาบันทันตกรรม ชี้ผู้ป่วยโรคเบาหวานเสี่ยงต่อการเป็นโรคปริทันต์อักเสบ กระตุ้นความรุนแรงของโรค และส่งผลให้อีกโรคหนึ่งรุนแรงตามไปด้วย ควรใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายและสุขภาพช่องปากควบคู่กัน

กรมการแพทย์ โดยสถาบันทันตกรรม ชี้ผู้ป่วยโรคเบาหวานเสี่ยงต่อการเป็นโรคปริทันต์อักเสบ กระตุ้นความรุนแรงของโรค และส่งผลให้อีกโรคหนึ่งรุนแรงตามไปด้วย ควรใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายและสุขภาพช่องปากควบคู่กัน


นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึง โรคเบาหวานกับโรคปริทันต์ มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันจากการที่ปกติแล้วในร่างกายจะมีฮอร์โมนชื่อว่า “อินซูลิน” คอยทำหน้าที่จับน้ำตาลในกระแสเลือดไปเป็นพลังงานให้แก่เนื้อเยื่อต่างๆในร่างกาย 


ส่วนโรคปริทันต์อักเสบ สามารถกระตุ้นให้เกิดการอักเสบทั่วทั้งระบบ ซึ่งการอักเสบนั้นก็จะไปรบกวนขบวนการควบคุมระดับน้ำตาลดังกล่าว ดังนั้นเมื่อผู้ป่วยเป็นโรคปริทันต์อักเสบรุนแรง จะมีผลให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการ ดื้ออินซูลินในคนปกติ และหากเป็นผู้ป่วยในกลุ่มของโรคเบาหวาน ก็จะส่งผลกระทบให้ผู้ป่วยควบคุมระดับน้ำตาลได้ยากขึ้น รวมถึงมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานได้มากขึ้นอีกด้วย


ด้านทันตแพทย์หญิง ดร.สุมนา โพธิ์ศรีทอง ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า โรคเหงือกกับโรคเบาหวาน สัมพันธ์และมีผลต่อกัน เพราะในทางกลับกันภาวะน้ำตาลในเลือดสูงของผู้ป่วยเบาหวาน ก็ส่งผลต่อสภาวะโรคปริทันต์อักเสบได้เช่นกัน เนื่องจากน้ำตาลในเลือดนั้น สามารถจับกับโปรตีนบางชนิดได้ถาวร ทำให้กระตุ้นการทำลายและยับยั้งการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้โรคปริทันต์อักเสบมีความรุนแรงขึ้น 


โดยผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคปริทันต์อักเสบถึง 4.2 เท่า หรืออาจกล่าวได้ว่า ความรุนแรงของโรคหนึ่งส่งผลให้อีกโรคหนึ่งรุนแรงตามไปด้วย ซึ่งควรใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายและสุขภาพช่องปากควบคู่กัน และเตรียมความพร้อมสำหรับการรักษาเป็นอย่างดี เพราะสุขภาพช่องปากเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องใส่ใจดูแล และเป็นประตูนำไปสู่การมีสุขภาพร่างกายที่ดีด้วย


ทันตแพทย์หญิงแพรวไพลิน สมพีร์วงศ์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญสาขาปริทันตวิทยา กล่าวถึง โรคปริทันต์อักเสบ หรือ โรครำมะนาด เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในคราบจุลินทรีย์ ผลิตสารทำลายเนื้อเยื่อและกระดูกที่รองรับฟัน อีกทั้งแบคทีเรียเหล่านี้ยังก่อให้เกิดแผลในบริเวณพื้นผิวกว้างได้ถึง 5-20 ตารางเซนติเมตร ซึ่งเป็นช่องทางให้แบคทีเรียและ สารอักเสบต่างๆ เข้าไปสู่กระแสเลือดได้ และอาจเป็นสาเหตุการกระตุ้นให้เกิดการอักเสบภายในร่างกาย 


โดยการอักเสบเรื้อรังของโรคปริทันต์อักเสบ หรือโรคเหงือกนั้น อาจส่งผลกระทบต่ออวัยวะอื่นๆในร่างกาย ซึ่งในทางกลับกันในโรคเช่น โรคเบาหวานก็สามารถส่งผลกระทบถึงสุขภาพช่องปากได้เช่นกัน ซึ่งในด้านการรักษาควรทำควบคู่กัน เพราะผู้ป่วยเบาหวาน ที่เป็นโรคปริทันต์อักเสบและได้รับการรักษาจะช่วยให้การใช้อินซูลินในการควบคุมระดับน้ำตาลลดลง และในผู้ป่วยเบาหวาน ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในปริมาณที่ดี 


ความเสียงต่อการเป็นโรคปริทันต์อักเสบของผู้ป่วยเบาหวานนั้นก็จะไม่แตกต่างจากบุคคลทั่วไปที่ไม่เป็นโรคเบาหวานเลยเช่นกัน ทั้งนี้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ควรได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก และติดตามผลการรักษาอย่างสม่ำเสมอ หรือทุกๆ 3 เดือน ซึ่งจะส่งผลให้มีสุขภาพช่องปากและสุขภาพร่างกายที่ดีอย่างไปพร้อมกัน


โรคปริทันต์คืออะไร?

โรคปริทันต์ คือ อาการอักเสบของอวัยวะรอบฟันทั้งหมด ได้แก่ เหงือก เอ็นยึดปริทันต์ และกระดูกเบ้าฟัน โดยภาวะนี้มีจุดเริ่มต้นจากคราบจุลินทรีย์ ที่มีกลุ่มเชื้อแบคทีเรียเป็นองค์ประกอบ กลุ่มเชื้อโรคนี้สะสมและกระจายอยู่ในช่องปากโดยเฉพาะบริเวณซอกฟันใกล้ขอบเหงือก ซึ่งส่งผลให้เหงือกมีอาการอักเสบ บวมแดง เลือดออกตามไรฟัน และเมื่อการอักเสบลุกลามมากขึ้นจนอวัยวะรอบฟันสูญเสียการยึดติด ทำให้ฟันคลอนเหมือนใกล้หลุดออก มีกลิ่นปาก ปวดบวม และอาจมีหนองไหลออกจากร่องเหงือก


 ผู้ป่วยเบาหวาน ดูแลอย่างไรให้ห่างไกลโรคปริทันต์อักเสบ

- ทำความสะอาดช่องปากโดยการแปรงฟันโดยใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์อย่างถูกวิธีอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ทุกเช้าและก่อนนอน
- ใช้ไหมขัดฟัน หรืออุปกรณ์ทำความสะอาดซอกฟัน เพื่อทำความสะอาดซอกฟันทุกวันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
- รักษาระดับกลูโคสในเลือดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- พบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ผู้ป่วยต้องรู้! โรคเบาหวาน-โรคปริทันต์ ความสัมพันธ์ที่ไม่ควรมองข้าม
ที่มา กรมการแพทย์ / รพ.เวิลด์เมดิคอล 

ภาพจาก รอยเตอร์

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง