TNN online "นิ่ว" ในระบบทางเดินปัสสาวะ เกิดจากสาเหตุอะไร? แนะ 5 วิธีป้องกัน

TNN ONLINE

Health

"นิ่ว" ในระบบทางเดินปัสสาวะ เกิดจากสาเหตุอะไร? แนะ 5 วิธีป้องกัน

นิ่ว ในระบบทางเดินปัสสาวะ เกิดจากสาเหตุอะไร? แนะ 5 วิธีป้องกัน

"นิ่ว" ในระบบทางเดินปัสสาวะ เกิดจากสาเหตุอะไร? แนะ 5 วิธีป้องกันให้ห่างไกลโรค

"นิ่ว" ในระบบทางเดินปัสสาวะ เกิดจากสาเหตุอะไร? แนะ 5 วิธีป้องกันให้ห่างไกลโรค


นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ

นิ่วเกิดจากการที่สารบางชนิด เช่น กรดยูริก ออกซาเลต หรือแคลเซียม เข้าไปอุดตันอยู่ตามตำแหน่งต่างๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ โดยเฉพาะบริเวณกระเพาะปัสสาวะ ท่อไต และไต ทำให้เกิดการขัดขวางทางเดินของน้ำปัสสาวะ ปัจจุบันพบว่านิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละปี โดยจะพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง


สาเหตุของการเกิดนิ่ว 

1. กรรมพันธุ์

2. ความผิดปกติของต่อมพาราทัยรอยด์

3. ความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น การตีบแคบของท่อปัสสาวะ

4. การดื่มน้ำน้อย หรือการสูญเสียน้ำจากร่างกายมาก

5. การรับประทานอาหารที่มีกรดยูริกหรือสารออกซาเลตมากเกินไป

6. การอักเสบติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ

7. ยาบางชนิด


อาการ

1. ปัสสาวะลำบากหรือแสบขัด

2. ปัสสาวะไม่ออกหรือมีเลือดปน

3. ปวดบริเวณบั้นเอวหรือท้อง ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของนิ่ว


สำหรับวิธีการป้องกันตนเองไม่ให้เป็นนิ่ว 


1. ดื่มน้ำมากๆ : ดื่มจนกว่าจะมีปัสสาวะ 2 ลิตร/วัน ยกเว้นกรณีป่วยเป็นโรคที่มีข้อห้ามในการดื่มน้ำมากๆ

2. ลดการบริโภคอาหารที่มีสารก่อนิ่ว เช่น 

- กรดยูริก พบมากใน เนื้อสัตว์,เครื่องใน,ยอดผัก,กะปิ,แอลกอฮอล์

- ออกซาเลต พบมากใน ใบชา,ผักโขม,ผักปวยเล้ง,ช็อคโกแลต และไม่ควรทานวิตามินซีเสริมมากกว่า 2,000 มิลลิกรัม/วัน

3.บริโภคอาหารที่มีสารยับยั้งนิ่วมากขึ้น เช่น 

- ซิเตรท พบในผลไม้หลายชนิด เช่น ส้ม,มะนาว 

- อาหารที่มีกากใย ช่วยยับยั้งการดูดซึมสารก่อนิ่ว

4. บริโภคแคลเซียมแต่พอดี กับความต้องการในแต่ละวัน

5. ลดเค็ม,ลดคาร์โบไฮเดรต,ลดน้ำหนัก
ข้อมูลจาก โรงพยาบาลนครพิงค์ / โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง