TNN online รู้จักโรค "มะเร็งปอด" สาเหตุเสียชีวิตอันดับต้นๆ เช็กที่นี่วิธีเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง

TNN ONLINE

Health

รู้จักโรค "มะเร็งปอด" สาเหตุเสียชีวิตอันดับต้นๆ เช็กที่นี่วิธีเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง

รู้จักโรค มะเร็งปอด สาเหตุเสียชีวิตอันดับต้นๆ เช็กที่นี่วิธีเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง

“มะเร็งปอด” สาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ เช็กที่นี่วิธีที่ดีที่สุดจึงควรหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง

“มะเร็งปอด” สาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ถึงโรคมะเร็งในประเทศไทยการตรวจพบโรคในระยะแรกทำได้ยาก และยังไม่มีการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ผู้ป่วยที่พบมักอยู่ในอาการระยะที่ลุกลามไปแล้ว ทำให้มีอัตราตายสูง

สำหรับวิธีที่ดีที่สุดจึงควรหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง ได้แก่

1.การสูบบุหรี่รวมถึงยามวนต่างๆ

2.สูดดมจากบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบเพราะในควันบุหรี่มีสารก่อมะเร็งมากกว่า 60 ชนิด

3.ได้รับแร่ใยหิน (แอสเบสตอส) เป็นแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น งานก่อสร้าง ผ้าเบรค ฉนวนกันความร้อน ซึ่งอาจใช้เวลา 15-35 ปี ในการทำให้เกิดมะเร็งปอด

4.สาเหตุอื่นๆ มลภาวะเช่น PM 2.5 สารเบนซิน ฟอร์มาลดีฮายด์ เป็นต้น

อาการเสี่ยงมะเร็งปอด

อย่างไรก็ตามหากท่านมีอาการ ดังนี้ ไอเรื้อรังติดต่อกันมากกว่า 2 สัปดาห์ ไอเป็นเลือดหรือมีเสมหะปนเลือด เจ็บหน้าอก น้ำหนักลด เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร บางรายอาจมีไข้ต่ำ หรือมีปอดติดเชื้อซ้ำซาก อาจสงสัยว่าเป็นมะเร็งปอดได้ แต่ด้วยอาการเหล่านี้อาจพบในผู้ป่วยโรคอื่นได้เช่นกัน อย่างวัณโรค ดังนั้นจึงควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยโรคเพิ่มเติม

ดังนั้น หากมีอาการปรากฏข้างต้นและสงสัยว่าอาจเป็นโรคมะเร็งปอด สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง) หรือ สิทธิ 30 บาทสามารถเข้ารับบริการตรวจคัดกรองได้ที่สถานพยาบาลประจำตามสิทธิ กรณีมีความจำเป็นสามารถเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลปฐมภูมิได้ทุกแห่ง

กรณีที่ท่านได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แล้วว่าเป็นโรคมะเร็ง สามารถเข้ารับบริการรักษาโรคมะเร็งที่สถานพยาบาลเฉพาะด้านมะเร็ง ในระบบหลักประกันสุขภาพได้ทุกแห่ง โดยไม่ต้องใช้หนังสือส่งตัว ตามนโยบายยกระดับบัตรทอง "โรคมะเร็งรักษาที่ไหนก็ได้ที่พร้อม" ทั้งนี้แนะนำให้ติดต่อประสานไปยังสถานพยาบาลที่จะไปรับการรักษาก่อน

สามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการ (สถานพยาบาล) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เข้าได้ที่เว็บไซต์ สปสช. www.nhso.go.th หรือที่ลิงค์ https://www.nhso.go.th/page/hospital หรือ เว็ปไซต์ NOSTRA Map https://map.nostramap.com

ทั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติมการใช้สิทธิบัตรทอง สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่องทางระบบออนไลน์ทั้งไลน์ สปสช. @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6 และ Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand
ข้อมูลจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ภาพจาก  AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง