TNN online BIOFEEDBACK ฝึกขับถ่ายแก้ท้องผูกเรื้อรัง

TNN ONLINE

Health

BIOFEEDBACK ฝึกขับถ่ายแก้ท้องผูกเรื้อรัง

รู้หรือไม่ นอกจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแล้ว การฝึกเบ่ง ทำท่าขับถ่ายให้ถูกต้อง ก็ช่วย แก้ปัญหาท้องผูกเรื้อรังได้ กับการทำ BIOFEEDBACK ฝึกขับถ่ายแก้ท้องผูกเรื้อรังศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิบายว่า ปัญหาท้องผูกเรื้อรังเป็นปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นได้กับคนทุกช่วงวัย มาจากหลายสาเหตุ หนึ่งในนั้นคือ การเบ่งถ่ายอุจจาระผิดวิธี โดยพบกว่าร้อยละ 30  

.

สาเหตุนี้ สามารถแก้ไขได้ด้วย การฝึกเบ่ง หรือการฝึกการทำงานของกล้ามเนื้อควบคุมการขับถ่ายและปรับการรับความรู้สึกในทวารหนักให้เป็นปกติ Biofeedback Training โดยพบว่า ผู้ที่เบ่งถ่ายอุจจาระผิดวิธี หลังเข้ารับการรักษากว่าร้อยละ 60 สามารถลดการใช้ยาระบายในการขับถ่ายได้อีกด้วย.

.

ติดตาม TNN Health ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ที่ 

Website : https://www.tnnthailand.com/

Youtube : https://bit.ly/TNNHealthYoutube

TikTok : https://bit.ly/TNNHealthTikTok

Line @TNNONLINE : https://lin.ee/4fP2tltIo

หรือดูรายการ Live ได้ทาง https://www.facebook.com/TNN16LIVE/

ข่าวแนะนำ