ราชกิจจาฯประกาศพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดสามี "แหม่ม คัทลียา"

TNN ONLINE

บันเทิง

ราชกิจจาฯประกาศพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดสามี "แหม่ม คัทลียา"

ราชกิจจาฯประกาศพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดสามี แหม่ม คัทลียา

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศศาลล้มละลายกลาง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด สามีของ "แหม่ม" คัทลียา แมคอินทอช ลงวันที่ 14 ส.ค. 63

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ศาลล้มละลายกลาง เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด สามีของ "แหม่ม" คัทลียา แมคอินทอช ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 โดยมีเนื้อหาสำคัญดังต่อไปนี้

เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ด้วยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้จำเลยทั้งสามล้มละลาย และศาลได้มีคำสั่งลงวันที่ 20 ก.ค.2563 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทชาร์เตอร์เฮ้าส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำเลยที่ 1, นายสงกรานต์ กระจ่างเนตร จำเลยที่ 2 และ นางเบญจวรรณ กระจ่างเนตร จำเลยที่ 3 เด็ดขาด ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 แล้ว

ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สิน ของลูกหนี้อยู่ในครอบครองมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่ที่ได้รับทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามมาตรา 24/1 แห่ง พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท ตามมาตรา 173/1 แห่ง พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483

อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้ จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความ สำนักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือ สำนักงานบังคับคดี ซึ่งจำเลยมี ภูมิลำเนาอยู่ ภายในกำหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกกิจจานุเบกษา ในวันที่ 14 ส.ค.2563


website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline