TNN online เปิดกำหนดการบำเพ็ญกุศลราชาเพลงแหล่ "ไวพจน์ เพชรสุพรรณ"

TNN ONLINE

บันเทิง

เปิดกำหนดการบำเพ็ญกุศลราชาเพลงแหล่ "ไวพจน์ เพชรสุพรรณ"

เปิดกำหนดการบำเพ็ญกุศลราชาเพลงแหล่ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ

เปิดกำหนดการบำเพ็ญกุศลราชาเพลงแหล่ "ไวพจน์ เพชรสุพรรณ" ศิลปินแห่งชาติ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ 14 ม.ค.

วันนี้( 13 ม.ค.65) นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) แจ้งว่า วงการเพลงลูกทุ่งสุดเศร้า เมื่อได้รับรายงานว่า นายไวพจน์ สกุลนี ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักร้องเพลงลูกทุ่ง) พุทธศักราช 2540 ถึงแก่กรรมเมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 25.24 น. ณ โรงพยาบาลตากสิน ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือด สิริรวมอายุ 79 ปี โดยได้ขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น.

กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ 14 - 22 มกราคม 2565 เวลา 19.00 น. ณ วัดวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งทายาทจะเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศล 50 วัน และสวธ.จะดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพต่อไป

อธิบดีสวธ. เปิดเผยอีกว่า นอกจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ เผยแพร่และถ่ายทอดผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน แล้ว ในยามที่ศิลปินฯ เสียชีวิต ยังให้การช่วยเหลือด้านต่างๆ นอกจากดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพแล้ว ยังมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมการบำเพ็ญกุศลศพ จำนวน 20,000 บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 150,000 บาท และขอพระราชทานเพลิงศพให้ ตามระเบียบสวัสดิการของศิลปินแห่งชาติ

ประวัติโดย ไวพจน์ เพชรสุพรรณ

นายไวพจน์ สกุลนี เกิดเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2485 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งที่มีชื่อเสียงในนาม ไวพจน์ เพชรสุพรรณ โดยเริ่มหัดร้องเพลงอีแซวกับมารดามาตั้งแต่อายุ 12 ปี จากนั้นฝึกหัดร้องลิเกกับคณะลิเกประทีปสามารถร้องเพลงแหล่ได้เป็นอย่างดีเมื่ออายุ 14 ปี ด้วยพรสวรรค์ของน้ำเสียงและการ แหล่ที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวทำให้ก้าวเข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งด้วยการใช้พื้นฐานเดิมจากเพลงอีแซว เพลงแหล่ และลิเก มาปรับประยุกต์ใช้ในการขับร้องเพลงจนเป็นที่จับใจผู้ฟังเพลงทั่วประเทศต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน มีผลงานบันทึกแผ่นเสียงกว่า 2,000 เพลง

ไวพจน์ เพชรสุพรรณ เป็นนักร้องลูกทุ่งที่มีพลังเสียงก้องกังวาน มีผลงานโดดเด่นเป็นพิเศษในการร้องเพลงแหล่ จนได้รับฉายาว่าเป็น "ราชาเพลงแหล่จากเมืองสุพรรณที่มีผลงานบันทึกแผ่น

เสียงเพลงแหล่มากที่สุดในประเทศไทย” มีผลงานที่สร้างชื่อเสียง ได้แก่ หนุ่มนารอนาง, สาละวันรำวง, แตงเถาตาย, ให้พี่บวชเสียก่อน นอกจากจะมีความสามารถสูงในการร้องเพลงแล้ว ครูไวพจน์ยังมีความสามารถเฉพาะตัวแต่งเพลงให้ตนเองและลูกศิษย์ขับร้องจนมีชื่อเสียงจำนวนมาก อาทิ เพลงแก้วรอพี่ นักร้องบ้านนอก เป็นต้น ครูไวพจน์ได้รับรางวัลนักร้องดีเด่นจากงานกึ่งศตวรรษลูกทุ่งครั้งที่ ๑ จากเพลงสาละวันลำวง และงานกึ่งศตวรรษลูกทุ่งครั้งที่ 2 จากเพลงแตงเถาตาย ของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ รางวัลพระพิฆเนศทองคำ เป็นต้น

ไวพจน์ เพชรสุพรรณ นับเป็นบุคคลแบบอย่างแก่ศิษยานุศิษย์ในการอุทิศตนให้กับงานด้านศิลปะการแสดงจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต ทั้งการขับร้องเพลงลูกทุ่ง เพลงพื้นบ้าน อีแซว เพลงเรือ เพลงแหล่ ที่ถ่ายทอดให้ผู้ฟังเกิดความสนุกเพลิดเพลิน พร้อมทั้งแฝงแง่คิดและหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการบรรพชาและการอุปสมบทแทนคุณบิดา มารดา อันแสดงถึงความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของเหลาพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาช้านานจนถึงปัจจุบัน นายไวพจน์ สกุลนี จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักร้องเพลงลูกทุ่ง) พุทธศักราช 2540ข้อมูลจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ภาพจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง