TNN online เลือกตั้ง 2566 ชลน่าน ศรีแก้ว ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ที่ จ.น่าน

TNN ONLINE

เลือกตั้ง2566

เลือกตั้ง 2566 ชลน่าน ศรีแก้ว ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ที่ จ.น่าน

เลือกตั้ง 2566 ชลน่าน ศรีแก้ว ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ที่ จ.น่าน

เลือกตั้ง 2566 ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ก่อนเดินทางไปขึ้นเครื่องที่จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.29 น. นายชลน่าน ศรีแก้ว  หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ลงไปใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง สส ที่เลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่ 3 ตำบลกลางเวียง เทศบาลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ของเขตเลือกตั้งที่ 2.จังหวัดน่าน อาคารเอนกประสงค์บ้านดอนแก้ว ซึ่งห่างจากบ้านพักของหัวหน้าพรรคประมาณ 500 เมตร โดยหัวหน้าพรรคเพื่อเป็นมีผู้มีชื่อในการใช้สิทธิ์ สำดับที่ 169 ก่อนเข้าคูหาเลือกตั้งในครั้งนี้


สำหรับรายละเอียดแบ่งเขตเลือก ตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต จังหวัดน่าน มี 3 เขตเลือกตั้ง โดยเขตเลือกตั้งที่ 1 มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 139,665 คน มีหน่วยเลือกตั้งจำนวน 286 หน่วย เขตเลือกตั้งที่ 2 มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 128,033 คน มีหน่วยเลือกตั้งจำนวน 344 หน่วย และเขตเลือกตั้งที่ 3 มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 119,323 คน มีหน่วยเลือกตั้งจำนวน 296 หน่วย


เลือกตั้ง 2566 ชลน่าน ศรีแก้ว ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ที่ จ.น่าน


เลือกตั้ง 2566 ชลน่าน ศรีแก้ว ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ที่ จ.น่าน


เลือกตั้ง 2566 ชลน่าน ศรีแก้ว ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ที่ จ.น่าน


เลือกตั้ง 2566 ชลน่าน ศรีแก้ว ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ที่ จ.น่าน


เลือกตั้ง 2566 ชลน่าน ศรีแก้ว ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ที่ จ.น่าน


เลือกตั้ง 2566 ชลน่าน ศรีแก้ว ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ที่ จ.น่าน


เลือกตั้ง 2566 ชลน่าน ศรีแก้ว ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ที่ จ.น่าน


เลือกตั้ง 2566 ชลน่าน ศรีแก้ว ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ที่ จ.น่านข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง