TNN online เลือกตั้ง 2566 "พล.อ.ประยุทธ์" ใช้สิทธิเลือกตั้งที่เขตพญาไท

TNN ONLINE

เลือกตั้ง2566

เลือกตั้ง 2566 "พล.อ.ประยุทธ์" ใช้สิทธิเลือกตั้งที่เขตพญาไท

เลือกตั้ง 2566 พล.อ.ประยุทธ์ ใช้สิทธิเลือกตั้งที่เขตพญาไท

เลือกตั้ง 2566 เปิดภาพ "พล.อ.ประยุทธ์" แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติ ใช้สิทธิเลือกตั้งที่เขตพญาไท

เลือกตั้ง 2566 เปิดภาพ "พล.อ.ประยุทธ์" แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติ ใช้สิทธิเลือกตั้งที่เขตพญาไท


เลือกตั้ง 2566 บรรยากาศการเลือกตั้ง ณ ซอยประดิพัทธ์ 5 (เรวดีเหนือ)  ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 10 แขวงพญาไท เขตพญาไท ของเขตเลือกตั้งที่ 6 กรุงเทพมหานคร ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติ ซึ่งมีรายชื่ออันดับที่ 163 ได้มาใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว

โดยวันนี้ พล.อ. ประยุทธ์ สวมเสื้อลายสก๊อตสีขาว-น้ำเงินมาเลือกตั้ง และมีท่าทียิ้มแย้ม แจ่มใส โดยหลังใช้สิทธิ ได้เชิญชวนทุกคนที่มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเพราะว่าการเลือกตั้ง ถือเป็นตามวิถีทางประชาธิปไตยของประเทศไทย จึงขอเชิญชวนคนทุกรุ่นทุกวัยที่มีสิทธิเลือกตั้งขอให้มาทุกคน และขอให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดเพราะถือว่าเป็นเสียงของคนทั้งประเทศ


เลือกตั้ง 2566 พล.อ.ประยุทธ์ ใช้สิทธิเลือกตั้งที่เขตพญาไท ภาพจาก TNN Online

 


เลือกตั้ง 2566 พล.อ.ประยุทธ์ ใช้สิทธิเลือกตั้งที่เขตพญาไท ภาพจาก TNN Online

 


เลือกตั้ง 2566 พล.อ.ประยุทธ์ ใช้สิทธิเลือกตั้งที่เขตพญาไท ภาพจาก TNN Online

 


เลือกตั้ง 2566 พล.อ.ประยุทธ์ ใช้สิทธิเลือกตั้งที่เขตพญาไท ภาพจาก TNN Online

 


เลือกตั้ง 2566 พล.อ.ประยุทธ์ ใช้สิทธิเลือกตั้งที่เขตพญาไท ภาพจาก TNN Online

 หลักฐานแสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง

- บัตรประจำตัวประชาชน แม้จะหมดอายุก็ใช้ได้  หรือ สามารถใช้บัตรที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ แต่เน้นว่าต้องเป็นแอปพลิเคชันของหน่วยงานรัฐ ตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้บัตรหรือหลักฐานอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้ ที่มีรูปถ่ายและ มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน เช่น
- บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- ใบขับขี่
- หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)


ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

-ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียน www.bora.dopa.go.th หรือผ่านแอพพลิเคชั่น Smart Vote ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


7 ข้อห้ามทำเกี่ยวกับ “บัตรเลือกตั้ง” 

1. ห้ามใช้บัตรอื่นที่ไม่ใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากเจ้าพนักงาน 

2. ห้ามนำบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง โดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกระทำการใดให้มีบัตรเลือกตั้งเพิ่มจากความจริง 

3. ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้ง

4. ห้ามทำเครื่องหมายอื่นหรือสัญลักษณ์ในบัตรเลือกตั้ง

5. ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว 

6. ห้ามแสดงบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วต่อผู้อื่น

7. ห้ามทำให้บัตรเลือกตั้งชำรุดเสียหาย หรือทำบัตรเสียให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง