TNN online เลือกตั้ง 2566 สื่อฯ รายงานผลเลือกตั้งภาคประชาชน

TNN ONLINE

เลือกตั้ง2566

เลือกตั้ง 2566 สื่อฯ รายงานผลเลือกตั้งภาคประชาชน

เลือกตั้ง 2566  สื่อฯ รายงานผลเลือกตั้งภาคประชาชน

สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) จับมือกับเครือข่ายพันธมิตร 50 องค์กร ร่วมกันรายงานผลคะแนนเลือกตั้งภาคประชาชนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย เพื่อจับตาและสร้างความโปร่งใสในการรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ปี 2566 แบบเรียลไทม์ คู่ขนานกับการรายงานผลของ กกต.

สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) และเครือข่ายพันธมิตร 50 องค์กร ร่วมกันแถลงข่าวถึงความพร้อมในการเตรียมการจัดการรายงานคะแนนเลือกตั้ง 2566 ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 14 พ.ค. นี้  ซึ่งจะเป็นการรายงานผลแบบเรียลไทม์อย่างไม่เป็นทางการ โดยอาสาสมัครเข้าร่วมการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้ง คู่ขนานไปกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.


นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ผู้อำนวยการโครงการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส. 2566 อย่างไม่เป็นทางการ ยืนยันความพร้อมในการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส. 2566  โดยจะเป็นการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งเป็นรายหน่วย ร่วมกับอาสาสมัครหลายภาคส่วน  โดยมั่นใจว่าหลังการปิดหีบการเลือกตั้งภายใน 2 ชั่วโมง อาสาสมัครของโครงการจะสามารถรายงานผลคะแนนจากหน้าหน่วยเลือกตั้งได้ และในช่วงเวลา 20.00 น. ก็คาดว่าจะสามารถเชื่อมต่อผลคะแนนร่วมกับ กกต.ได้  ขณะเดียวกันประเมินว่า ในช่วงเวลา 21.00 น. จะทราบแนวโน้มผลการเลือกตั้งทั้ง 400 เขตได้ เช่นเดียวกับสัดส่วนการเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ที่ในช่วงค่ำจะสามารถทราบสัดส่วนจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อได้


ขณะที่ นายวิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ยืนยันความพร้อมในการเปิดศูนย์ปฏิบัติการโครงการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส. 2566 หรือวอร์รูม ติดตามผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ในการประมวลผลคะแนน โดยจะมีอาสาสมัครที่เป็นนักศึกษามาร่วมติดตาม และรายงานผลคะแนนในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วย 


โดยโครงการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส. 2566 อย่างไม่เป็นทางการ ยังคงรับสมัครอาสาสมัครหน้าหน่วย ติดตามผลการนับคะแนนการเลือกตั้งบริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้ง จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคมนี้ โดยสามารถร่วมนับคะแนนผ่านแอพลิเคชั่นคีย์คะแนนหน้ากระดาน  เพื่อบันทึกคะแนนไปร่วมกับการขานคะแนนหน้าหน่วย หรือถ่ายภาพบันทึกกระดานคะแนนหน้าหน่วยเลือกตั้งร่วมกับโครงการได้

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง