TNN online เลือกตั้ง 2566 ประชาชนใช้สิทธิกาบัตรล่วงหน้าคึกคัก

TNN ONLINE

เลือกตั้ง2566

เลือกตั้ง 2566 ประชาชนใช้สิทธิกาบัตรล่วงหน้าคึกคัก

เลือกตั้ง 2566 ประชาชนใช้สิทธิกาบัตรล่วงหน้าคึกคัก

ประชาชน ที่ขอใช้สิทธิ์การเลือกตั้งล่วงหน้าที่เขตดินแดง เดินทางไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้งล่วงหน้า กันอย่างคึกคัก ตั้งแต่เช้าตรู่ที่ผ่านมา

นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ตรวจสอบความเรียบร้อยในการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้า ที่สนามศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย - ญี่ปุ่น เขตดินแดง ซึ่งภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถอำนวยความสะดวกประชาชน ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์การเลือกตั้งล่วงหน้า ได้เป็นอย่างดี พร้อมเชิญชวนประชาชนที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิการเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ให้ออกมาใช้สิทธิการเลือกตั้งด้วย 


เช่นเดียวกับ พลตํารวจเอกรอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ก็ได้เดินทางตรวจสอบความเรียบร้อยในการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งการ จัดการจราจร เนื่องจากบางหน่วยออกเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า มีประชาชนที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ไว้กว่า 10,000 คน จึงอาจทำให้การจราจรติดขัด รวมถึงการติดตามการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


เลือกตั้ง 2566 ประชาชนใช้สิทธิกาบัตรล่วงหน้าคึกคัก


เลือกตั้ง 2566 ประชาชนใช้สิทธิกาบัตรล่วงหน้าคึกคัก


เลือกตั้ง 2566 ประชาชนใช้สิทธิกาบัตรล่วงหน้าคึกคัก


เลือกตั้ง 2566 ประชาชนใช้สิทธิกาบัตรล่วงหน้าคึกคัก


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง