TNN online เลือกตั้ง 2566 เปิด 7 ขั้นตอน "เลือกตั้งล่วงหน้า" ประชาชนแห่ไปใช้สิทธิแน่น

TNN ONLINE

เลือกตั้ง2566

เลือกตั้ง 2566 เปิด 7 ขั้นตอน "เลือกตั้งล่วงหน้า" ประชาชนแห่ไปใช้สิทธิแน่น

เลือกตั้ง 2566 เปิด 7 ขั้นตอน เลือกตั้งล่วงหน้า ประชาชนแห่ไปใช้สิทธิแน่น

เลือกตั้ง 2566 เปิด 7 ขั้นตอน "เลือกตั้งล่วงหน้า" ที่ต้องรู้ เปิดภาพล่าสุดประชาชนตื่นตัวรอใช้สิทธิตั้งแต่เช้าตรู่

เลือกตั้ง 2566 เปิด 7 ขั้นตอน "เลือกตั้งล่วงหน้า" ที่ต้องรู้ เปิดภาพล่าสุดประชาชนตื่นตัวรอใช้สิทธิตั้งแต่เช้าตรู่


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น เขตดินแดง อาคารกีฬาเวสน์ 1 และอาคารกีฬาเวสน์ 2 ซึ่งถูกใช้เป็น สถานที่จัดการเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตการเลือกตั้ง ประชาชนที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์การเลือกตั้งล่วงหน้า เดินทางมาตรวจสอบรายชื่อและรอลงคะแนน ตั้งแต่เช้าตรู่ 06.00 น. เพื่อรอการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ในเวลา 08.00 ซึ่งเป็นเวลาเปิดการลงคะแนน
ขณะที่ การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านั้น เจ้าหน้าที่ ได้ประจำการที่หน่วยออกเสียงอย่างพร้อมเพรียง มีการเปิดหีบแสดงความโปร่งใสว่าไม่มีบัตรคะแนนอื่นใดอยู่ภายในหีบการเลือกตั้งก่อนที่จะเปิดลงคะแนนให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์


เลือกตั้ง 2566 เปิด 7 ขั้นตอน เลือกตั้งล่วงหน้า ประชาชนแห่ไปใช้สิทธิแน่น

 ทั้งนี้ ภายในอาคารกีฬาเวสน์ เจ้าหน้าที่ได้มีการจัดโซน เพื่อแบ่งเขตการเลือกตั้ง ออกเป็นกลุ่มจังหวัดและมีกระดานแสดงรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตตามพื้นที่ บัญชีรายชื่อพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ รวมไปถึงบัญชี รายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาเป็นนายกรัฐมนตรี
สำหรับบัตรการเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งนี้ ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ โดยบัตรสีม่วง จะเป็นการเลือกส.สแบบแบ่งเขต ซึ่งภายในบัตรจะมีเฉพาะหมายเลขผู้สมัคร และช่องลงคะแนน และบัตรอีกใบจะเป็นสีเขียว สำหรับการเลือกส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งภายในบัตรจะมีหมายเลขของบัญชีรายชื่อพรรคการเมือง เครื่องหมายประจำพรรคการเมือง ชื่อพรรคการเมือง และช่องลงคะแนน ซึ่งในบัตรแต่ละใบประชาชนจะต้องทำเครื่องหมายกากบาท ภายทั้งนี้ สถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตการเลือกตั้งที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่น มีประชาชน ลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ์การเลือกตั้งล่วงหน้า จำนวนกว่า 25,000 คน ซึ่งมากเป็นลำดับที่ 5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เปิดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ฯเลือกตั้ง 2566 เปิด 7 ขั้นตอน เลือกตั้งล่วงหน้า ประชาชนแห่ไปใช้สิทธิแน่น ภาพจาก TNN Online

 ขั้นตอนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 


1.ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่จากบัญชีรายชื่อ ที่ประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้งกลางที่ผู้มีสิทธิลงทะเบียนขอใช้สิทธิไว้ หรือ ตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิทางแอปฯ Smart Vote
2. ยื่นบัตรประชาชนหรือหลักฐานแสดงตน เพื่อตรวจสอบข้อมูลและยืนยันตัวตนพร้อมลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง
3. รับบัตรเลือกตั้งและซองใส่บัตร รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาบนต้นขั้วบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ประเภท กรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางลงลายมือชื่อในต้นขั้วบัตร พร้อมลงรายการเกี่ยวกับจังหวัด เขตเลือกตั้งและรหัสเขตเลือกตั้งลงบนซองใส่บัตรเลือกตั้ง
4. เข้าคูหาลงคะแนน ทำเครื่องหมายกากบาท ลงในช่องทำเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งแต่ละประเภท
5. เมื่อลงคะแนนเสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ใบ ใส่ลงในซองใส่บัตรเลือกตั้งปิดผนึกให้เรียบร้อยก่อนออกจากคูหาเลือกตั้ง
6. กปน.ลงลายมือชื่อกำกับตรงรอยต่อผนึกซองพร้อมปิดทับรอยต่อผนึกซอง ด้วยเทปกาวใส เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางยื่นซองใส่บัตรเลือกตั้งคืนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
7. หย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองงเลือกตั้ง 2566 เปิด 7 ขั้นตอน เลือกตั้งล่วงหน้า ประชาชนแห่ไปใช้สิทธิแน่น

 
ภาพจาก TNN Online

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง