TNN online เลือกตั้ง 2566 TNN Exclusive กกต.พร้อมถอดบทเรียน-จัดเลือกตั้ง 66

TNN ONLINE

เลือกตั้ง2566

เลือกตั้ง 2566 TNN Exclusive กกต.พร้อมถอดบทเรียน-จัดเลือกตั้ง 66

เลือกตั้ง 2566 TNN Exclusive กกต.พร้อมถอดบทเรียน-จัดเลือกตั้ง 66

ประธาน กกต. ยืนยันความพร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้ง ที่จะเกิดขึ้น 14 พฤษภาคมนี้ พร้อมยืนยันจะด้วย จะถอดบทเรียนปัญหา และความไม่เชื่อมั่นของประชาชนในการเลือกตั้ง 2562 มาแก้ไขในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วย

อิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.ยืนยันความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง ที่กำลังจะมีขึ้น 14 พฤษภาคมนี้ และพร้อมถอดบทเรียนความผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ จนเกิด ส.ส.ปัดเศษ ซึ่งประธาน กกต.ก็ย้ำว่า การคำนวณดังกล่าวเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญ และกฎหมายประกอบกำหนด พร้อมมั่นใจว่า ในการเลือกตั้งครั้งนี้ จะไม่เกิดปัญหาขึ้นอีก   


เลือกตั้ง 2566 TNN Exclusive กกต.พร้อมถอดบทเรียน-จัดเลือกตั้ง 66ส่วนปัญหาการส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร กลับมานับคะแนนยังประเทศไทยนั้น ประธาน กกต.ได้ขอให้สถานเอกอัครราชทูตไทยทั่วโลก ส่งบัตรมาให้ถึงประเทศไทยภายใน 9 พฤษภาคมนี้ เพื่อให้ทันต่อการนับ


เช่นเดียวกับ การนับคะแนน และการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ที่ประธาน กกต. ยืนยันว่า จะมีการประกาศผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ภายในคืนวันที่ 14 พฤษภาคมนี้ และจะไม่ซ้ำรอยปัญหาเหมือนเมื่อปี 2562 แน่นอน 


สุดท้ายในการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ภายหลัง 60 วัน เพื่อให้มีการเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรก ซึ่งเป็นรัฐพิธีนั้น ประธาน กกต. ยืนยันว่า เมื่อ กกต.ตรวจสอบผลการเลือกตั้ง และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า การเลือกตั้ง เป็นไปโดยสุจริต เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตน้อย กกต.ก็พร้อมรับรองผลการเลือกตั้งทันที โดยไม่จำเป็นต้องรอระยะเวลาให้ครบ 60 วัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง