TNN เลือกตั้ง 2566 สมัคร ส.ส. พิจิตร คึกคัก! กองเชียร์แน่น

TNN

เลือกตั้ง2566

เลือกตั้ง 2566 สมัคร ส.ส. พิจิตร คึกคัก! กองเชียร์แน่น

 เลือกตั้ง 2566 สมัคร ส.ส. พิจิตร คึกคัก! กองเชียร์แน่น

การรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบเขตเลือกตั้ง วันแรกสุดคึกคักมีแกนนำของแต่ละพรรคและบุคคลสำคัญทางการเมืองนำผู้สมัครมาสมัครท่ามกลางแรงใจแรงเชียร์จำนวนมาก

โดยที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดพิจิตร วันที่ 3 เมษายน 2566 บรรยากาศวันแรกของการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบเขตเลือกตั้งทั้ง 3 เขตของจังหวัดพิจิตร วันแรกสุดคึกคักมีกรรมการบริหารพรรค และแกนนำของแต่ละพรรค รวมทั้งบุคคลสำคัญทางการเมือง ต่างนำผู้สมัคร พร้อมด้วยเอกสารมาสมัครรับเลือกตั้ง กับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร จำนวนมากท่ามกลางแรงใจแรงเชียร์  


เช่นนางสาวสุณีย์ เหลืองวิจิตร สมาชิกครอบครัวเพื่อไทย อดีตเลขาธิการพรรคเพื่อไทย  เสธหิมาลัย  ผิวพรรณ ผู้ประสานงานพรรครวมไทยสร้างชาติ  นายประดิษฐ์   ภัทรประสิทธิ์  พรรคภูมิใจไทย  และนายนราพัฒน์ แก้วทอง  รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตยเป็นต้น ซึ่งผู้สมัครของแต่ละพรรคต่างมาลงลายมือชื่อก่อนเวลา 08.30 น. 


ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งถือว่ามาพร้อมเพรียงกันกัน จึงได้มีการจัดให้การการจับสลากเลือกลำดับการจับสลากเลือกหมายเลขประจำตัว หรือเบอร์ผู้สมัคร โดยในวันนี้เขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้สมัครจำนวน 7 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 และเขตเลือกตั้งที่ 3 มีผู้สมัครเขตละ 8 คน 


หลังจากผู้สมัครทั้งหมดได้นำเอกสารสมัครกับคณะกรรมการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อย และเดินทางออกจากสถานที่รับสมัคร บรรยากาศสีสันของผู้สมัครและผู้มาให้กำลังใจผู้สมัครกันจำนวนมาก โยมัการชูป้ายผู้สมัคร พร้อมกับคล้องพวงมาลัยให้กำลังใจผู้สมัครกันอย่างคึกคักและมีสีสัน  


ด้านนายคณาธิป แสงโคตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า ประชาชนจังหวัดพิจิตรให้ความสนใจการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นอย่างมาก และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี รวมทั้ง ผู้สมัครเองก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ทำให้การรับสมัครเป็นไปอย่างเรียบร้อย  


ส่วนการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 7 เมษายน 2566 ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร เวลา 08.30-16.30 น. หลังจากนั้น ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครอีก 7 วัน หากคุณสมบัติครบถ้วน จะประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการต่อไป ทั้งนี้ จ.พิจิตร มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 430,898 คน แบ่งเป็น 3 เขตเลือกตั้ง จำนวนหน่วยเลือกตั้ง 1,005 หน่วย สำหรับวันแรกมีผู้สมัคร จำนวน 23 คน แบ่งออกเป็น เขตเลือกตั้งที่ 1 ผู้สมัคร 7 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 และ 3 ผู้สมัครเขตละ 8 คน


 เลือกตั้ง 2566 สมัคร ส.ส. พิจิตร คึกคัก! กองเชียร์แน่น


 เลือกตั้ง 2566 สมัคร ส.ส. พิจิตร คึกคัก! กองเชียร์แน่น


 เลือกตั้ง 2566 สมัคร ส.ส. พิจิตร คึกคัก! กองเชียร์แน่น


 เลือกตั้ง 2566 สมัคร ส.ส. พิจิตร คึกคัก! กองเชียร์แน่น


 เลือกตั้ง 2566 สมัคร ส.ส. พิจิตร คึกคัก! กองเชียร์แน่น


 เลือกตั้ง 2566 สมัคร ส.ส. พิจิตร คึกคัก! กองเชียร์แน่น


 เลือกตั้ง 2566 สมัคร ส.ส. พิจิตร คึกคัก! กองเชียร์แน่นข่าวแนะนำ