TNN เลือกตั้ง 2566 เตรียมประกาศวันเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 29 มี.ค. นี้

TNN

เลือกตั้ง2566

เลือกตั้ง 2566 เตรียมประกาศวันเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 29 มี.ค. นี้

เลือกตั้ง 2566 เตรียมประกาศวันเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 29 มี.ค. นี้

เลือกตั้ง 2566 เตรียมประกาศวันเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 29 มี.ค. พร้อมจัดระบบป้องกันปัญหาบัตรตกหล่น

วันนี้ (25 มี.ค. 66) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการจัดการเลือกตั้งสำหรับคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศว่า ขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศ ได้เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ปี 2566 นอกราชอาณาจักร โดยสถานทูตและสถานกงสุลจะประกาศสถานที่ลงคะแนน วันเวลา และสถานที่ลงคะแนนในวันที่ 29 มีนาคมนี้ คาดว่า จะเปิดให้คนไทยในต่างประเทศเริ่มลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งภายในสิ้นเดือนมีนาคม 

ทั้งนี้ การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร กฎหมายกำหนดให้สถานทูตและสถานกงศุลจะต้องจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรก่อนการเลือกตั้งภายในประเทศไม่น้อยกว่า 7 วัน 

สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศ จะจัดทำระบบเรียลไทม์ Oversea Voting Monitoring System หรือ OVMS เพื่อติดตามการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ตั้งแต่การจัดอบรม การไปใช้สิทธิ รวมถึงการส่งถุงเมล์ทางการทูต ซึ่งระบบ OVMS ช่วยป้องกันปัญหาบัตรตกหล่นอย่างที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ 4 ปีก่อน

ภาพจาก : AFP 

ข่าวแนะนำ