TNN online เลือกตั้ง 2566 กกต.เคาะวันเลือกตั้ง 14 พ.ค. 66 เช็กไทม์ไลน์อัปเดตที่นี่

TNN ONLINE

เลือกตั้ง2566

เลือกตั้ง 2566 กกต.เคาะวันเลือกตั้ง 14 พ.ค. 66 เช็กไทม์ไลน์อัปเดตที่นี่

เลือกตั้ง 2566 กกต.เคาะวันเลือกตั้ง 14 พ.ค. 66 เช็กไทม์ไลน์อัปเดตที่นี่

เลือกตั้ง 2566 กกต.เคาะวันเลือกตั้ง 14 พ.ค. 66 พร้อมอัปเดตไทม์ไลน์เลือกตั้ง 2566 หลังประกาศยุบสภา (ประมาณการณ์)

เลือกตั้ง 2566 ด่วน! กกต.เคาะวันเลือกตั้ง 14 พ.ค. 66  


นายแสวง บุญมี เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. แถลงผลการประชุมของคณะกรรมการ กกต.ภายหลังการประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวานนี้ (20 มี.ค.) เพื่อกำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไป โดย กกต.เห็นชอบให้มีการประกาศจัดการเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไปพร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้ โดยประชาชน ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิในวันดังกล่าวได้ หรืออยู่นอกราชอาณาจักร สามารถลงทะเบียน เพื่อใช้สิทธิการเลือกตั้งล่วงหน้า หรือเลือกตั้งนอกเขตการเลือกตั้ง และเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม จนถึง 13 เมษายนนี้ โดยจะมีการเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 หรือบุคคลใด ไม่สามารถไปใช้สิทธิการเลือกตั้งใด ๆ ได้ ก็สามารถแจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิการเลือกตั้งได้ ระหว่างวันที่ 7-13 และ 15-21 พฤษภาคม 2566 


โดยการรับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 3 ถึง 7 เมษายนนี้ ซึ่ง กกต.กรุงเทพมหานคร จะกำหนดสถานที่การรับสมัครอีกครั้ง และการรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และเสนอชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองเห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในนามพรรคการเมืองนั้น ๆ 3 รายชื่อ ในวันที่ 4 ถึง 7 เมษายน 2566 ที่อาคารไอราวัตวัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง


เลขาธิการ กกต.ยังขอความร่วมมือพรรคการเมือง ในการเคารพกฎหมายการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง รวมถึงคณะรัฐมนตรีรักษาการ และเจ้าหน้าที่รัฐ ข้าราชการ ที่จะต้องไม่ใช้ทรัพยากรรัฐ เพื่อความได้เปรียบในในการเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้ ไปเป็นอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม โดย กกต.จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมตามปกติ 


ส่วนกรณีที่มีพรรคการเมืองไปยื่นศาลปกครอง เพื่อให้เบิกถอนประกาศการแบ่งเขต กกต.นั้น เลขาธิการ กกต. ชี้แจงว่า ขณะนี้ ศาลปกครอง ยังไม่มีคำสั่งใด ๆ ออกมา ดังนั้น สำนักงาน กกต.จึงจะดำเนินการตามแผนงานของ กกต.ไปก่อน จนกว่าศาลฯ จะมีคำสั่งให้มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ 

อัปเดต ปฏิทินเลือกตั้ง 2566

หลังประกาศยุบสภา


20 มี.ค.66

พระราชกฤษฎีกายุบสภา 2566 มีผลบังคับใช้


21 มี.ค.66

กกต.ประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง


27 มี.ค. – 13 เม.ย.66

ยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร


3 – 7 เม.ย. 66

รับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง


4 – 7 เม.ย.66

รับสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ พรรคการเมืองแจ้งรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี


3 พ.ค.66

วันสุดท้ายเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง


7 – 13 พ.ค. 66 และ 15 – 21 พ.ค.66

แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง


7 พ.ค. 66

-วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต / นอกเขตเลือกตั้ง

-วันลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลาง สำหรับคนพิการ หรือ ทุพพลภาพ หรือ ผู้สูงอายุ


14 พ.ค.66

วันเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร
เลือกตั้ง 2566 กกต.เคาะวันเลือกตั้ง 14 พ.ค. 66 เช็กไทม์ไลน์อัปเดตที่นี่ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง