TNN online เลือกตั้ง 2566 "ชวน" พอใจผลงานสภาฯ 4 ปี ผ่านกม.รัฐบาลเกือบทุกฉบับ

TNN ONLINE

เลือกตั้ง2566

เลือกตั้ง 2566 "ชวน" พอใจผลงานสภาฯ 4 ปี ผ่านกม.รัฐบาลเกือบทุกฉบับ

เลือกตั้ง 2566  ชวน พอใจผลงานสภาฯ 4 ปี ผ่านกม.รัฐบาลเกือบทุกฉบับ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานรัฐสภา แสดงความพอใจกับผลงานสภาฯ ในช่วง 4 ปี ของสภาฯ ชุดที่ 25 ว่าเป็นไปด้วยดี แม้จะเป็นรัฐบาลผสมมากสุดเกือบ 20 พรรค แต่ก็สามารถผ่านร่างกฎหมายที่รัฐบาลเสนอเข้ามาได้เกือบทุกฉบับ ยกเว้นช่วงปลายสมัยที่เกิดปัญหาองค์ประชุมล่มบ่อยครั้ง

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประเมินภาพรวมผลงาน 4 ปีของสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ว่า สภาฯ ชุดนี้มีการประชุมครบทั้ง 8 สมัย โดยวันสุดท้ายของวันที่ 28 ก.พ. 2566 และครบวาระ 4 ปี วันที่ 23 มี.ค. 2566  ถือว่าเป็นระยะเวลาหนึ่งที่ครบของกระบวนการนิติบัญญัติ โดยภาพรวมตั้งแต่เริ่มสมัยสภาชุดนี้ ซึ่งประกอบไปด้วยฝ่ายค้าน 7 พรรค และพรรครัฐบาลผสมเกือบ 20 พรรค ซึ่งถือว่ามากที่สุดเป็นประวัติการณ์ เป็น ส.ส.หน้าใหม่มากกว่าครึ่ง จากอดีตที่จะมี ส.ส.หน้าเดิมเข้าสู่สภาฯ มากกว่า แต่การเริ่มต้นของสภาชุดนี้ก็เป็นไปด้วยดี แม้ว่าก่อนการเลือกตั้งปี 2562  จะไม่มีสภามา 5 ปี  ดังนั้นการเริ่มของสภาชุดนี้ จึงต้องเรียนรู้กันใหม่ มีทั้งบวกและลบในหลายเรื่อง โดยเฉพาะการพิจารณากฎหมายของสภาฯ ชุดนี้สามารถทำได้ดี กฎหมายที่รัฐบาลเสนอมาก็สามารถผ่านได้เรียบร้อย หรือเรียกได้ว่าผ่านสภาเกือบทุกฉบับ รัฐบาลสามารถคุมเสียงข้างมากได้ ซึ่งเป็นเรื่องหัวใจของการทำหน้าฝ่ายนิติบัญญัติ  ยกเว้นช่วงหลังในปีสุดท้าย ไม่สามารถผ่านการพิจารณาด้วยเงื่อนไของค์ประชุม  เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ กำหนดให้ต้องกดบัตรแสดงตนเป็นองค์ประชุมเพิ่มมากขึ้น ภายหลังเมื่อฝ่ายค้านไม่กดบัตร ทำให้เกิดปัญหาองค์ประชุม เช่นเดียวกับพรรคร่วมรัฐบาลก็มีปัญหาเรื่องความร่วมมือในองค์ประชุมด้วย รวมถึงกรณีการไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมาย ส.ส.ก็ใช้วิธีไม่แสดงตนเป็นองค์ประชุม ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เพราะสมาชิกต้องกล้าแสดงความเห็นว่าไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายฉบับใดด้วยการลงมติไม่รับร่างฯ  เพราะการไม่มาร่วมการพิจารณา ก็ทำให้กฎหมายค้างการพิจารณาและเกิดปัญหาเวียนซ้ำที่เดิม นายชวน เปิดเผยด้วยว่า ปัญหาองค์ประชุมล่ม ยังได้ลามไปถึงวุฒิสภา โดยเฉพาะการประชุมร่วมรัฐสภา ซึ่งปกติวุฒิสภาจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้องค์ประชุมครบ แต่ช่วงหลัง 2-3 ครั้ง วุฒิสภาก็ทำแบบสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ ยอมรับว่าช่วงหลังๆ กฎหมายที่เป็นประโยชน์เสียโอกาสมาก อาทิ กฎหมายขนส่งทางราง กฎหมายเช็ค ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลสำหรับการบริหารประเทศ โดยรัฐบาลเพิ่งส่งมาภายหลัง แต่เป็นช่วงที่กำลังมีปัญหาองค์ประชุม ทำให้กฎหมายเหล่านั้นไม่ได้รับการพิจารณา

undefined

ข่าวที่เกี่ยวข้อง