TNN รถไฟฟ้าสายสีม่วง เก็บสูงสุด 20 บาทตลอดสาย ผู้โดยสารพุ่ง 6.4 หมื่นคนต่อวัน

TNN

เศรษฐกิจ

รถไฟฟ้าสายสีม่วง เก็บสูงสุด 20 บาทตลอดสาย ผู้โดยสารพุ่ง 6.4 หมื่นคนต่อวัน

รถไฟฟ้าสายสีม่วง เก็บสูงสุด 20 บาทตลอดสาย ผู้โดยสารพุ่ง 6.4 หมื่นคนต่อวัน

อานิสงส์รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงเก็บสูงสุด 20 บาทตลอดสาย กว่า 8 เดือน ผู้โดยสารพุ่งต่อเนื่อง 6.4 หมื่นคนต่อวัน เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6.1 พันคนต่อวัน

นายวิทยา พันธุ์มงคล รักษาการผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ รฟม. ได้เริ่มดำเนินการตามนโยบายอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด 20 บาทในระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค.66 พบว่า ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค.66 - 30 มิ.ย.67 รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง มีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย 64,582 คนต่อเที่ยวต่อวัน เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6,197 คนต่อวัน 


จากช่วงก่อนดำเนินนโยบาย (16 ก.ย. – 15 ต.ค.66) ที่มีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย 58,385 คนต่อเที่ยวต่อวัน โดยในวันที่ 28 มิ.ย.67 ซึ่งเป็นวันศุกร์สิ้นเดือน มีผู้โดยสารสูงถึง 86,639 คนต่อเที่ยวต่อวัน ถือเป็นสถิติผู้ใช้บริการสูงสุด (New High) นับตั้งแต่รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง เปิดให้บริการแก่ประชาชน โดยสถานีที่มีผู้โดยสารสูงสุด คือ สถานีตลาดบางใหญ่ มีผู้โดยสาร 9,856 คนต่อวัน


นายวิทยา กล่าวต่อว่า นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รมช.คมนาคม ได้ขับเคลื่อนนโยบายอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด 20 บาท ให้ก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม โดยมอบหมายให้ รฟม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมกันพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีคลองบางไผ่ ของรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ให้เป็นศูนย์คมนาคมขนส่งด้านตะวันตก (คลองบางไผ่) โดยสามารถเปิดให้บริการจุดจอดรถรับ-ส่ง รถโดยสารประจำทางของ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และบริษัท สมาร์ทบัส จำกัด ในพื้นที่สถานีคลองบางไผ่ ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมา และส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ณ สถานีคลองบางไผ่ ในช่วงครึ่งหลังของเดือน มิ.ย.67 เฉลี่ยอยู่ที่ 3,992 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงครึ่งเดือนแรก 7.02%


รฟม. เชื่อมั่นว่า ศูนย์คมนาคมขนส่งด้านตะวันตกแห่งนี้จะมีศักยภาพในการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมากยิ่งขึ้น ด้วยเป็นการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างระบบขนส่งสาธารณะทางบกและทางรางแบบไร้รอยต่อ (Seamless Transport) อำนวยความสะดวกและรวดเร็วให้แก่ประชาชนได้ ประกอบกับการดำเนินการตามนโยบายอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด 20 บาท จะช่วยให้รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 


ทั้งนี้รฟม. จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและจุดเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่สามารถตอบสนองความต้องของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครได้เป็นอย่างดี เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไปภาพจาก TNN ONLINE


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง