TNN ดอนเมืองโทลล์เวย์ ปรับขึ้นค่าผ่านทาง 5-10 บาท สูงสุด 170 บาท เริ่ม 22 ธันวาคม 2567

TNN

เศรษฐกิจ

ดอนเมืองโทลล์เวย์ ปรับขึ้นค่าผ่านทาง 5-10 บาท สูงสุด 170 บาท เริ่ม 22 ธันวาคม 2567

ดอนเมืองโทลล์เวย์ ปรับขึ้นค่าผ่านทาง 5-10 บาท สูงสุด 170 บาท เริ่ม 22 ธันวาคม 2567

ดอนเมืองโทลล์เวย์ แจ้งปรับขึ้นค่าผ่านทาง 5-10 บาท สูงสุด 170 บาท เริ่ม 22 ธันวาคม 2567 เวลา 00.01 น.

วันนี้ 20 มิถุนายน 2567 บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) แจ้งผู้ให้บริการทางยกระดับอุตราภิมุข หรือ ทางด่วนโทลล์เวย์ ว่า ในวันที่ 22 ธันวาคม 2567 เวลา 00.01 น. อัตราค่าผ่านทางที่คู่สัญญาสัมปทาน กำหนดตามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาสัมปทานทางหลวง ฉบับที่ 3/2550 ลงวันที่ 12 กันยายน 2550


สำหรับรอบระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้า ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2567 ถึง วันที่ 21 ธันวาคม 2572 ช่วงดินแดง - ดอนเมือง จะมีการเปลี่ยนแปลง 10 บาท (ค่าเฉลี่ย 2 บาทต่อปี) และช่วงดอนเมือง - อนุสรณ์สถาน จะมีการเปลี่ยนแปลง 5 บาท (ค่าเฉลี่ย 1 บาทต่อปี) จากอัตราค่าผ่านทางในปัจจุบัน


1. ทางยกระดับฯ ช่วงดินแดง - ดอนเมือง

ด่านดินแดง ด่านสุทธิสาร ด่านลาดพร้าวขาออก ด่านรัชดาภิเษก ด่านบางเขน รถ 4 ล้อ ประเภทที่ 1 คิดอัตราค่าผ่านทาง 90 บาท ส่วนรถมากกว่า 4 ล้อ ประเภทที่ 2 คิดค่าผ่านทาง 120 บาท


2. ทางยกระดับฯ ช่วงดอนเมือง - อนุสรณ์สถาน

ด่านหลักสี่ขาออก และด่านอนุสรณ์สถาน รถ 4 ล้อ ประเภทที่ 1 คิดอัตราค่าผ่านทาง 40 บาท ส่วนรถมากกว่า 4 ล้อ ประเภทที่ 2 คิดค่าผ่านทาง 50 บาท


3. ทางยกระดับฯ ช่วงอนุสรณ์สถาน - ดินแดง

ด่านดอนเมือง รถ 4 ล้อ ประเภทที่ 1 คิดอัตราค่าผ่านทาง 130 บาท ส่วนรถมากกว่า 4 ล้อ ประเภทที่ 2 คิดค่าผ่านทาง 170 บาท


4. ทางยกระดับฯ ช่วงดอนเมือง - ดินแดง

ด่านหลักสี่ขาเข้า ด่านแจ้งวัฒนะ และด่านลาดพร้าวขาเข้า รถ 4 ล้อ ประเภทที่ 1 คิดอัตราค่าผ่านทาง 90 บาท ส่วนรถมากกว่า 4 ล้อ ประเภทที่ 2 คิดค่าผ่านทาง 120 บาท


อัตราค่าผ่านทางรถ 4 ล้อ (รถประเภทที่ 1) จำนวน 130 บาท/คัน/เที่ยว และรถมากกว่า 4 ล้อ (รถประเภทที่ 2) จำนวน 170 บาท/คัน/เที่ยว เป็นการชำระค่าผ่านทางยกระดับฯ ช่วงอนุสรณ์ - ดอนเมือง และช่วงดอนเมือง - ดินแดง รวมกัน ครั้งเดียวที่ด่านดอนเมือง


ดอนเมืองโทลล์เวย์ ปรับขึ้นค่าผ่านทาง 5-10 บาท สูงสุด 170 บาท เริ่ม 22 ธันวาคม 2567


ข้อมูลจาก Don Muang Tollway

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง