TNN นักท่องเที่ยวไทยเยือนเกาหลีใต้ลดลง 21% ผลพวงตรวจคนเข้าเมืองเข้มงวด

TNN

เศรษฐกิจ

นักท่องเที่ยวไทยเยือนเกาหลีใต้ลดลง 21% ผลพวงตรวจคนเข้าเมืองเข้มงวด

นักท่องเที่ยวไทยเยือนเกาหลีใต้ลดลง 21% ผลพวงตรวจคนเข้าเมืองเข้มงวด

นักท่องเที่ยวไทยเยือนเกาหลีใต้ลดลง 21% จากก่อนหน้าที่เคยขึ้นแท่นอันดับ 1 อาเซียน ผลพวงจากมาตรการตรวจคนเข้าเมืองเข้มงวด

องค์การการท่องเที่ยวเกาหลี รายงานว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปเยือนเกาหลีใต้ ระหว่างเดือนมกราคม - เมษายนของปีนี้ มีจำนวนเพียง 119,000 คน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันเมื่อเทียบกับปีที่แล้วถึงร้อยละ 21.1 สวนทางกับภาพรวมของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางไปเยือนเกาหลีใต้ ที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 86.9  โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน ที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 470 รองลงมาเป็นนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 86 และนักท่องเที่ยวไต้หวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 78 


ในขณะที่นักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศในอาเซียน ก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เช่น นักท่องเที่ยวฟิลิปปินส์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 76 นักท่องเที่ยวอินโดนีเซีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 51 นักท่องเที่ยวมาเลเซีย เพิ่มร้อยละ 35 นักท่องเที่ยวเวียดนาม เพิ่มร้อยละ 29 และนักท่องเที่ยวสิงคโปร์ เพิ่มร้อยละ 11


เมื่อเทียบจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปเยือนเกาหลีใต้ กับช่วงก่อนเกิดโรคโควิด-19 ระบาดแล้ว พบว่าอัตราการฟื้นตัว ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ  อยู่ที่เพียงร้อยละ 59  ทั้งที่ในปี 2562 หรือก่อนโควิด-19 ระบาด นักท่องเที่ยวไทยเคยขึ้นแท่นอันดับ 1 ของประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่ไปเยือนเกาหลีใต้มากที่สุด ด้วยจำนวนมากถึง 572,000 คน แซงเวียดนาม และฟิลิปปินส์  


 สื่อเกาหลีใต้ ระบุสาเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวไทยไปเยือนเกาหลีใต้ ลดลงอย่างมากในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ โดยคาดว่าเนื่องจากมาตรการตรวจคนเข้าเมืองที่เข้มงวด และมาจากปัจจัยสำคัญ คือ มาตรการ ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ล่วงหน้า เพื่อขอยกเว้นวีซ่า จำนวน 112 ประเทศ ผ่านระบบ K-ETA  และได้รับ


การปฏิเสธให้เข้าประเทศผ่านระบบในจำนวนมาก ทั้งยังไม่มีคำอธิบายอย่างชัดเจน  นอกจากนี้นักท่องเที่ยวไทยแม้จะได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศเกาหลีใต้ผ่านทางระบบ K-ETA แล้วก็ตาม แต่เมื่อเดินทางไปถึงเกาหลีใต้ ก็กลับถูกปฏิเสธให้เข้าประเทศ  


ภาพจาก: AFP 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง