TNN คมนาคมแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประชาชน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ใช้ซื้อตั๋วเดินทางบขส. ได้

TNN

เศรษฐกิจ

คมนาคมแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประชาชน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ใช้ซื้อตั๋วเดินทางบขส. ได้

คมนาคมแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประชาชน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ใช้ซื้อตั๋วเดินทางบขส. ได้

กระทรวงคมนาคม แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้ซื้อตั๋วเดินทางได้เดือนละ 750 บาท ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ

วันที่ 15 มิ.ย. 67 น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ต้องการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการใช้บริการรถโดยสารของ บขส. โดยประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วโดยสารของ บขส. 


ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามโครงการของรัฐบาลที่ให้ประชาชนสามารถจ่ายค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน โดยสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อตั๋วโดยสารได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ


น.ส.เกณิกา กล่าวต่อว่า ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการใช้สิทธิ์เดินทางกับรถโดยสาร บขส. ขอให้ยื่นบัตรแสดงตนในการซื้อตั๋วโดยสาร และต้องเป็นผู้เดินทางเองเท่านั้น  จากนั้นซื้อตั๋วรถโดยสาร บขส. ภายในวงเงิน 750 บาทต่อเดือน กรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดเท่านั้น โดยเดินทางไปกับรถโดยสาร บขส. ได้ทุกเส้นทาง ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ลดหย่อนอื่น ๆ ได้ตามเงื่อนไขที่ บขส. กำหนด ซึ่งสามารถซื้อตั๋วโดยสารได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส.ทั้งนี้เมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้ทุกกรณี แต่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ภายใต้เงื่อนไขที่ บขส.กำหนด


“กระทรวงคมนาคม” ต้องการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเป็นการกระตุ้นรายได้จากการใช้บริการรถโดยสารประจำทาง และสร้างสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้บริการ บขส. จึงให้สิทธิ์ส่วนลดพิเศษ 10% (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) ในการซื้อตั๋วโดยสาร สำหรับกลุ่มผู้โดยสารจาก 5 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) นักเรียนหรือนักศึกษาจากสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) บุคลากรสังกัดบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) บุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) และบุคลากรสังกัดกระทรวงคมนาคม 


โดยเงื่อนไขการรับสิทธิ์ จะต้องแสดงบัตรประจำตัวสังกัดหน่วยงานของท่านควบคู่บัตรประชาชน โดยข้อมูลในบัตรต้องเป็นปัจจุบัน ณ วันที่ใช้สิทธิ์ ให้ ผู้ใช้สิทธิ์แจ้งความประสงค์ขอรับส่วนลดในโครงการ พร้อมรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดได้ ณ จุดบริการจำหน่ายตั๋วโดยสาร บขส. ทั่วประเทศ สามารถรับสิทธิ์ส่วนลดได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2567 ทุกเส้นทางภายในประเทศ และขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรโมชัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ บขส. กำหนด 
ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ